Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Narodna skupština RS: Odbor za kontrolu službi bezbednosti realizovao nadzornu posetu Direkciji Vojnoobaveštajne agencije


Skupštinski Odbor za kontrolu službi bezbednosti, u skladu sa Planom rada Odbora za 2015. godinu, realizovao je nadzornu posetu Direkcije Vojnoobaveštajne agencije, 26. maja 2015. godine.

Delegaciju Odbora predvodio je narodni poslanik, predsednik Odbora Momir Stojanović. U radu delegacije Odbora koja je obavila nadzornu posetu učestvovali su narodni poslanici članovi Odbora: Željko Sušec, Dragan Šormaz, Dragan Šutanovac i Goran Bogdanović, kao i zamenici članova Odbora Jelena Mijatović i Siniša Maksimović.

U skladu sa ovlašćenjima propisanim Zakonom o osnovama uređenja službi bezbednosti ("Sl. glasnik RS", br. 116/2007 i 72/2012), Zakonom o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji ("Sl. glasnik RS", br. 88/2009, 55/2012 - odluka US i 17/2013), Poslovnikom Narodne skupštine i Odlukom Odbora kojom se uređuje način na koji Odbor za kontrolu službi bezbednosti obavlja neposredni nadzor nad radom službi bezbednosti, delegacija Odbora izvršila je nadzor nad zakonitošću rada Direkcije Vojnoobaveštajne agencije u pogledu poštovanja zakonom propisanih poslova i zadataka.

Delegacija Odbora ustanovila je da Vojnoobaveštajna agencija postupa u skladu sa delokrugom rada i zakonom propisanim procedurama. Pozitivno je ocenjen rad pripadnika Vojnoobaveštajne agencije i naglašena puna podrška njihovom daljem angažovanju na realizaciji težišnih zadataka. Pripadnici Vojnoobaveštajne agencije su tokom nadzora aktivno učestvovali i pružili iscrpna obrazloženja i odgovore na pitanja koja su postavljali članovi delegacije Odbora.

Posetom Direkcije Vojnoobaveštajne agencije zaokružen je ciklus planiranih nadzornih poseta direkcijama službi bezbednosti, a u narednom periodu Odbor će nastaviti aktivan nadzor nad radom službi bezbednosti u cilju povećanja efikasnosti rada službi bezbednosti, kao i daljeg koordiniranog i usklađenog rada službi bezbednosti na planu ostvarivanja nacionalnih interesa.

Izvor: Press služba Narodne skupštine, 26.05.2015.