Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Narodna skupština RS: Održane 31. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i 20. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo


31. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

Na sednici održanoj 26. maja, Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova razmatrao je trenutnu situaciju sve učestalijeg nasilja nad ženama i porodičnog nasilja sa smrtnim ishodom.

Meho Omerović, predsednik Odbora pozdravio je prisutne i istakao da je ova tema izuzetno bitna, iznevši podatak da je od početka 2015.godine, 26 žena smrtno stradalo u porodičnom i partnerskom nasilju.

U nastavku sednice narodni poslanici izneli su više sugestija i predloga koji imaju za cilj sprečavanje svakog vida nasilja u porodici. Istaknuto je da zdravstvena struka, kao što ih i sam Krivični zakonik obavezuje, mora da prijavi svaki vid nasilja sa kojim se susretne nadležnim institucijama, pre svega policiji, a oni dalje tužilaštvu na dalje postupanje.

U raspravi je bilo reči i o pooštravanju kaznene politike prema nasilnicima, odnosno silovateljima, sa pojedinim predlozima za uvođenje tzv. hemijske kastracije za silovatelje kao kazne. Konstatovano je da zakonski okviri postoje, ali da se nedovoljno primenjuju.

Na sednici je istaknuto i da je Ministarstvo pravde izradilo platformu koja predstavlja polazni dokument u rešavanju problema porodičnog nasilja i povećanog izvršenja krivičnih dela protiv polne slobode. Dokument je kratkog sadržaja i poziva na jasnu akciju sa konkretnim predlozima. Neophodna je koordinacija državnih organa i drugih institucija, bolja saradnja službi, kao i bolji protok informacija, odnosno komunikacija na terenu, a moglo se čuti i da je neophodno u svakom Osnovnom javnom tužilaštvu formirati odeljenja specijalizovana za borbu protiv porodičnog nasilja, na čijem bi čelu bio zamenik javnog tužioca. Istaknuto je i da je neophodno edukovati prosvetne radnike, koji bi trebali da uče decu da je porodica ćelija društva i da su ljubav i poštovanje temelj jedne porodice.

Na kraju sednice, Odbor je jednoglasno usvojio zaključke koje će, u formi preporuka, uputiti Vladi i nadležnim ministarstvima.

Sednici su prisustvovali pored narodnih poslanika, predstavnici ministarstava, nevladinog sektora i predstavnici relevantnih institucija.

20. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

Članovi Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo su na sednici održanoj 26. maja razmotrili Informaciju o izboru članova Nacionalnog prosvetnog saveta, nakon što je Narodna skupština na Trećoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2015. godini donela autentično tumačenje odredbe člana 13. stav 3. tačka 5) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 52/2011, 55/2013 i 35/2015 - autentično tumačenje), 15. aprila 2015. godine.

U nastavku sednice, članovi Odbora su razgovarali o predstavkama upućenim Odboru.

Izvor: Press služba Narodne skupštine, 26.05.2015.