Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Novi uplatni račun za uplatu administrativnih taksi koje se odnose na prava intelektualne svojine: Evidencioni podračun biće aktivan od 1. juna 2015.


Od 1. juna 2015. godine u primeni će biti novi uplatni račun (evidencioni podračun) za uplatu administrativnih taksi koje se odnose na spise i radnje u vezi sa pravima intelektualne svojine.

Obavezni podaci su sledeći:

Uplatni račun za takse: 840-30880845-62

Poziv na broj 97 44018

Primalac: Zavod za intelektualnu svojinu – Republičke administrativne takse

Svrha uplate: Obavezno navesti osnov uplate, u čije ime se uplata vrši – naziv i adresu nosioca prava (sa nazivom opštine), kao i prijavni, odnosno registarski broj pod kojim se pravo vodi u registrima Zavoda za intelektualnu svojinu. Ukoliko u trenutku uplate takav broj ne postoji, unose se svi navedeni podaci osim broja.

Napomena

Administrativne takse za održavanje u važnosti evropskog patenta i dalje se uplaćuju na račun:

840-30686845-62 Zavod za intelektualnu svojinu

Taksa za održavanje evropskog patenta

(poziv na broj: 97 + šifra sa kontrolnim brojem opštine na kojoj se nalazi sedište uplatioca)

Takse za naknadu troškova, informacionih usluga i za prodaju GIS-a uplaćuju se na račun:

 840-39845-97 sa pozivom na broj 97, zatim šifra sa kontrolnim brojem opštine

Izvor: Vebsajt Zavod za intelektualnu svojinu, 26.05.2015.