Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Javni poziv za za prikupljanje ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje 11 preduzeća: Rok za prijavu je 20. odnosno 22. jul 2015. godine


Agencija za privatizaciju objavila je, 26. maja 2015, godine, javne pozive za prodaju kapitala devet preduzeća koja su predmet privatizacije, kao i za dve prodaje imovine preduzeća.

Na spisku preduzeća čiji se kapital prodaje su "Tehnohemija" a.d. Beograd, "Bratstvo jedinstvo" Neuzina, "Seme Tamiš" Pančevo, "Vojvodina" Starčevo, "Omoljica" a.d. Pančevo, "7. juli" Sirig, "Elektroporcelan" Aranđelovac, PTT Delovi a.d. Novi Pazar i AD "Budimka" Požega.

Zainteresovana lica mogu da podnesu prijave za učešće u postupku prodaje najkasnije do 20. jula 2015.

Otvaranje Glavnog koverta i koverte sa oznakom: "Podaci o ponuđaču" održaće se 22. jula u prostorijama Agencije, na adresi: Terazije 23, 11000 Beograd, na 3. spratu.

Prijave za učešće u postupku podnose se na adresu Agencije za privatizaciju u Beogradu, Terazije 23. Prijava se podnosi u okviru zatvorenog koverta, zajedno sa ponudom, sve u skladu i na način definisan Uputstvom za ponuđače.

Istovremeno su raspisana i dva javna poziva za prikupljanje ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje dve imovinske celine društvenog preduzeća "21. oktobar" Kragujevac - Imovinske celine 1, Matična lokacija Kragujevac i Imovinske celine 2 - Toponica.

Zainteresovana lica mogu podneti prijave za učešće u Postupku najkasnije do 22. jula 2015. do 12:00 časova.

Otvaranje Glavnog koverta i koverte sa oznakom "Podaci o ponuđaču" održaće se 24. jula u prostorijama Agencije, u 10:00 časova po lokalnom vremenu.

Otvaranje koverta sa oznakom "Ponuda" održaće se 5. avgusta 2015. u 10:00 časova po lokalnom vremenu.

Svi kompletni Javni pozivi mogu se pogledati na sajtu Agencije za privatizaciju - www.priv.rs

Izvor: Vebsajt Tanjug, 26.05.2015.