Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju: Akcenat na sprečavaju zloupotreba pri ostvarivanju prava, pre svega na invalidsku penziju


Na isplatu penzija i naknada za sve korisnike Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) u prošloj godini potrošeno je 528,24 milijarde dinara, navodi se u Izveštaju o radu Fonda koji je, 26. maja 2015. godine, usvojio Upravni odbor.

Jedinstvena prosečna penzija za prošlu godinu iznosi 24.167 dinara, pa tako za kategoriju zaposlenih iznosi 26.159, za samostalne delatnosti 24.772 dinara i za poljoprivrednike 10.274 dinara, navodi se u izveštaju.

Mesečno su prosečno isplaćivane penzije za 1.726.950 korisnika, kao i naknade za telesno oštećenje za 76.242 korisnika.

Isplaćivane su penzije i za 76.035 korisnika naknade za pomoć i negu drugog lica, dok je naknada za pogrebne troškove isplaćena za 72.916 umrlih korisnika penzije.

U izveštaju je navedeno i da je u osnovnoj delatnosti, ostvarivanju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, postignuto značajno poboljšanje efikasnosti, naročito u prvostepenom postupku, pa je tako u prošloj godini za rešavanje u prvostepenom postupku bio 514.051 zahtev, od čega je rešeno 93 odsto, a od tog procenta 87 odsto je rešeno u zakonskom roku do 60 dana.

U drugostepenom postupku bilo je više od 27.000 žalbi, od kojih je 84,1 odsto rešeno u toku godine.

Prema rečima pomoćnika direktorka fonda PIO, Envera Nikšića, po pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom međunarodnih ugovora u prošloj godini bilo je 32.734 zahteva, od čega je rešeno više od 21.000, odnosno 64,3 odsto.

Posao kontrole svih invalidskih penzija, koja je započeta prošle 2014. godine već je dao rezultate, rekao je Nikšić, i dodao da javnost sve više stiče poverenje jer nema zaštićenih pojedinaca.

On je istakao da se ocena radne sposobnosti obavljala u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014) i Pravilnikom o obrazovanju i načinu rada organa veštačenja, s tim što je poseban akcenat i dalje na na sprečavaju zloupotreba pri ostvarivanju prava, pre svega na invalidsku penziju.

"U prvostepenom postupku bilo je 90.247 zahteva za rešavanje, od čega je rešeno više od 76.000 zahteva", rekao je Nikšić i dodao da se od tog broja 23.702 zahteva odnosilo na ocenu radne sposobnosti, a potpuni gubitak radne sposobnosti ostvarilo je 8.378 osiguranika.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 26.05.2015.