Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ROK ZA PODNOŠENJE PREPISA ARHIVSKE KNJIGE ISTIČE 4. MAJA


Obaveza podnošenja prepisa arhivske knjige za pravna lica koja su stvaraoci i imaoci arhivske građe i dokumentarnog materijala određena je Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, a rok za izvršenje ove obaveze je 30. april.

Kako je u 2022. godini 30. april subota, a javni arhivi subotom i nedeljom ne rade, primenjuje se član 80. Zakona o opštem upravnom postupku, kojim je određeno „ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan“,

Zbog prvomajskih praznika neradni dani su i ponedeljak i utorak, 2. i 3. maj te je prvi radni dan nakon praznika sreda 4. maj i taj dan je ujedno i poslednji dan za izvršenje obaveze predaje prepisa arhivske knjige.

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 27.04.2022.