Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA OSNOVNIH PROIZVODA BITNIH ZA STANOVNIŠTVO: Iz zabrane izvoza isključena sredstva za pranje vetrobranskih stakala na motornim vozilima i maske u celosti izrađene od tkanog tekstilnog materijala


Vlada Republike Srbije je, na sednici 22. aprila 2020. godine, donela Odluku o izmenama Odluke o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo ("Sl. glasnik RS", br. 59/2020 - dalje: izmene Odluke).

Izmene Odluke su donete na osnovu člana 19. stav 4. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 36/2011 - dr. zakon, 88/2011 i 89/2015 - dr. zakon) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US, 44/2014 i 30/2018 - dr. zakon).

Odluka o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo ("Sl. glasnik RS", br. 54/2020), koja je u primeni od 13. aprila 2020. godine, ima za cilj da uvede privremenu zabranu izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo i tako spreči kritičnu nestašicu ovih proizvoda.

Izmene Odluke su donete iz sledećih razloga:

- proširivanje ex naimenovanja za tarifnu oznaku 3402 90 90 00 kako bi se iz zabrane izvoza deterdženta pored toaletnih kuglica i tableta za mašinsko pranje sudova isključila i sredstva za pranje vetrobranskih stakala na motornim vozilima;

- izmena naimenovanja za tarifnu oznaku 6307 90 98 00 (maske, plastične sa tekstilnim filterom) kako bi se iz zabrane izvoza maski isključile samo maske u celosti izrađenih od tkanog tekstilnog materijala, nekombinovanih sa drugim materijalima, isključujući elemente za pričvršćivanje i prijanjanje.

Odluka je stupila na snagu 23. aprila 2020. godine.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 26.04.2020.