Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POTPISAN ANEKS KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U ORGANIMA AP I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE


Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić potpisao je sa predstavnikom Sindikata uprave Srbije Njegošem Potežicom izmene i dopune Aneksa Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe, koji se primenjuje na zaposlene u organima AP i jedinicama lokalne samouprave.

 Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe, kojim je produženo važenje ovog kolektivnog ugovora na još godinu dana, potpisan je 21. marta 2018. godine.

Potpisivanjem ovog aneksa preciziraju se pojedine odredbe u pogledu prava i obaveza zaposlenih u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave.

Ružić je tim povodom istakao da Ministarstvo radi na izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009, 99/2014 i 94/2017) i na novom Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika, čije odredbe u značajnoj meri utiču na sadržinu ovog posebnog kolektivnog ugovora.

Naš dogovor sa sindikatima jeste da započnemo pregovore za zaključivanje novog posebnog kolektivnog ugovora za državne organe do početka poslednjeg kvartala 2018. godine, naglasio je ministar, izrazivši zadovoljstvo saradnjom koju Ministarstvo ostvaruje u socijalnom dijalogu sa reprezentativnim sindikatima zaposlenih u organima uprave.

On je naglasio da je ova godina ključna za pregovore sa sindikatima svih zaposlenih u javnoj upravi, jer nas očekuju ne samo rad na posebnim kolektivnim ugovorima, već i na utvrđivanju kriterijuma za vrednovanje rada i učinka koje zahtevaju novi propisi i reforma sistema.

Izvor: Vebsajt Vlade, 26.04.2018.
Naslov: Redakcija