Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O UDŽBENICIMA: Katalog udžbenika koji će se koristiti od školske 2016/2017. do 2018/2019. godine, trebalo bi da bude objavljen 30. aprila 2016. godine


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je preliminarne rezultate izbora udžbenika za osnovne škole.

Reč je o udžbenicima koji će se koristiti od školske 2016/2017. do 2018/2019. godine, u skladu sa članovima 33. i 34. novog Zakona o udžbenicima ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015).

Udžbenici su se birali od 25. februara do 10. aprila 2016. godine. Prema proceduri, Aktiv nastavnika analizirao je sve udžbeničke kompleta za određeni predmet. Potom su prikupljena mišljenja o kvalitetu ponuđenog od učenika i roditelja. U obzir je uzeta i analiza potreba školske biblioteke, odnosno kabineta za udžbeničkim jedinicama. Na kraju, aktivi su donosili odluke o izboru kompleta, kao i o udžbeničkim jedinicama unutar kompleta koje treba da ima svaki učenik. Svoje izbore škole su unosile u aplikaciju Ministarstva, od 20. marta do 10. aprila, a Katalog udžbenika za tri naredne školske godine trebalo bi da bude objavljen 30. aprila 2016. godine.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na svom sajtu prethodno je objavilo Listu odobrenih udžbenika koja je formirana na osnovu javnog poziva.

U tabelama se nalaze izvod iz informacionog sistema Ministarstva o broju izabranih udžbeničkih kompleta, kao prvog izbora od strane škola, u postupku izbora udžbenika na nivou škole za Katalog udžbenika koji će se u osnovnim školama koristiti od školske 2016/2017. do 2018/2019. godine. Izvod je dat za svaki razred, svaki predmet, za svaki udžbenički komplet, po izdavaču i oznaci udžbeničkog kompleta.

Kada je reč o udžbenicima za prvi razred, od ukupno 63.896 đaka prvaka, pomenutom metodologijom za udžbenik za srpski jezik Izdavačke kuće "Klett" izjasnilo se 30,68 odsto, za udžbenik Preduzeća za izdavaštvo "Eduka" 20,05 odsto, dok je srpski Privrednog društva za izdavačku delatnost "Novi Logos" dobio 19,59 odsto glasova anketiranih. Na Listi odobrenih udžbenika u ovoj kategoriji (srpski jezik), nalazi se 14 udžbenika od 13 izdavača.

Nastavnici i roditelji prvaka najviše su glasali za izdanja kuće "Klett" (predmeti Srpski jezik, Matematika, Svet oko nas, Likovna kultura, Muzička kultura). Ova kuća je na prvom mestu sa istim predmetima i za sve ostale niže razrede osnovne škole. A kada su u pitanju ostali predmeti u nižim razredima, kao što su Građansko vaspitanje i Čuvari prirode, tu su na prvom mestu udžbenici "Kreativnog centra". Po broju prvih mesta na ovoj tabeli visoko su pozicionirani i izadavači Privredno društvo za izdavačku delatnost "Novi logos", kao i JP Zavod za udžbenike.

Čitav postupak izbora udžbenika deo je posla koje Minstarstvo sporovodi sa namerom da uvede red u ogromnu i šarenoliku ponudu brojnih izadavača školskih udžbenika u Srbiji.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, V. C., 25.04.2016.
Naslov: Redakcija