Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

FORUM SUDIJA SRBIJE: Nacionalnim akcionim planom za zapošljavanje za 2017. godinu omogućiti pravosudnim organima da učestvuju u programima Nacionalne službe za zapošljavanje, odnosno da i pripravnici - volonteri iz pravosuđa budu deo programa za stručno osposobljavanje nezaposlenih za samostalan rad u struci i sticanje uslova za polaganje stručnog ispita


Forum sudija Srbije uputio je dopis direktoru Nacionalne službe za zapošljavanje u kome je navedeno da su iz Programa stručne prakse neopravdano izostavljanji sudski pripravnici – volonteri, s obzirom na to da pravo učešća imaju i poslodavaci koji pripadaju javnom sektoru, ali isključivo u oblasti zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite.

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović odgovorio je na dopis navodeći da Nacionalna služba za zapošljavanje program stručne prakse realizuje na osnovu Nacionalnog akcionog plana za zapošljavanje.

Forum sudija Srbije uputio je dopis Ministrastvu za rad, zapošljavanje boračno invalidska pitanja –Sektor za zapošljavanje u kome je pozvao da se prilikom izrade narednog Nacionalnog akcionog plana za zapošljavanje za 2017. godinu omogući pravosudnim organima da učestvuju u programima Nacionalne službe za zapošljavanje, odnosno da i pripravnici - volonteri iz pravosuđa budu deo programa za stručno osposobljavanje nezaposlenih za samostalan rad u struci i sticanje uslova za polaganje stručnog ispita.

Forum smatra da je neophodno omogućiti učeće u ovom programu i pravosudnim organima i na taj način obezbediti da i pripravnici – volonteri iz pravosuđa dobijaju naknadu za vreme njihovog pripravničkog staža.

Pripravnički staž u oblasti pravosuđa traje minimalno 24 meseca, što ga čini najdužim u odnosu na slične stručne prakse i programe obuka. Cilj pripravničkog staža u sudu je uspešno polaganje pravosudnog ispita, a koji zbog obima gradiva, samog sadržaja i organizacije polaganja predstavlja najteži državni ispit, navodi se u saopštenju Foruma sudija.

Izvor: Facebook Forum sudija Srbije, 26.04.2016.
Naslov: Redakcija