Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA: Prekidanje Zakonom propisanih rokova do prestanka vanrednog stanja


U skladu sa Uredbom o primeni rokova u upravnim postupcima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2020), svi rokovi propisani Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) prekidaju se i nastavlјaju da teku od dana prestanka vanrednog stanja.

Navedeno se odnosi i na započete postupke prinudne likvidacije privrednih društava, bilo da je na internet strani Agencije za privredne registre objavlјeno obaveštenje o privrednom društvu kod koga su se stekli razlozi za prinudnu likvidaciju, ili je doneto i objavlјeno rešenje registratora o pokretanju postupka prinudne likvidacije.

Izvor: Vebsajt APR, 26.03.2020.
Naslov: Redakcija