Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA TRAŽE DA SE ZAPOČNE SA IZBOROM NOVOG POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI


Organizacije civilnog društva pozvale su skupštinski Odbor za kulturu i informisanje da započne izbor novog poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, jer je prethodnom istekao mandat pre tri meseca, što je, kako su ocenili, izraz nepoštovanja prema toj instituciji i građanima.

Kako se navodi u saopštenju, proces izbora novog poverenika trebalo bi da počne bez odlaganja jer je to u interesu građana, institucije, države i sveobuhvatno vladavine prava.

"Podsećamo da je inicijativu za otvaranje transparentnog procesa izbora novog poverenika, još u novembru prošle godine, pokrenulo 70 organizacija civilnog društva, medija, predstavnika poslovne, stručne i naučne zajednice", navodi se u saopštenju nevladinih organizacija.

Navodi se da je javni zahtev Odbor za kulturu i informisanje odbio da razmotri, iako su organizacije ponudile i predlog jasno definisanih kriterijuma za izbor kandidata.

"U predlogu kriterijuma je navedeno da svi kandidati treba da poseduju relevantno stručno znanje i iskustvo u oblasti zaštite podataka o ličnosti i pristupa informacijama od javnog značaja, da nisu povezani ni sa jednom političkom strankom, niti su kršili zakone, profesionalne standarde ni pravila struke", piše u saopštenju.

Dodaje se da je institucija poverenika mehanizam demokratskog društva sa zadatkom da štiti interes i prava građana, pa organizacije ocenjuju da odlaganje izbora novog poverenika predstavlja izraz nepoštovanja ne samo prema toj instituciji, već i prema građanima čija ustavna i zakonska prava ona štiti.

"Odlaganje izbora poverenika u nedogled, ili izbor novog poverenika koji bi zavisio isključivo od političke podrške a ne i stručnosti kandidata, mogao bi da ugrozi ostvarivanje njene uloge", piše u saopštenju.

Saopštenje su potpisali Partneri za demokratske promene Srbija, Transparentnost Srbija, SHARE fondacija, Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), Biro za društvena istraživanja (BIRODI), Fondacija za otvoreno društvo Srbija i CRTA.

Izvor: Vebsajt N1, 22.03.2019.
Naslov: Redakcija