Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI: Predviđena zabrana polne diskriminacije, počevši od zabrane poslodavcima da postavljaju pitanja o bračnom i porodičnom životu, do zabrane da pol, brak ili deca budu smetnja za napredovanje. Zabranjuje se uznemiravanje, seksualno uznemiravanje i ucenjivanje na radu, kao i premeštaj na drugo radno mesto ili kod drugog poslodavca žene koja je na trudničkom ili porodiljskom odsustvu, ili zbog nege deteta, ako je to za nju nepovoljnije


Nejednakosti postoje i u zaradama i žene u Srbiji zarađuju 12 odsto manje od muškaraca, iako imaju isti nivo obrazovanja i isto radno iskustvo. Pol, brak ili potomstvo ne smeju da budu smetnja za napredovanje i usavršavanje

Srbija se u poređenju sa zemljama EU nalazi na 22. mestu po ravnopravnosti među polovima, koja obuhvata rad, novac, znanje, vreme, moć i zdravlje. Razlika je najveća u domenu novca, vremena i moći, nešto manja u radu i znanju, a najmanja u oblasti zdravlja.

Ovo su samo neki od rezultata istraživanja "Rodne nejednakosti polova", koje je uradila Fondacija za razvoj ekonomske nauke.

- Razlika u stopi zaposlenosti između žena i muškaraca u Srbiji iznosi čak 13,5 procentnih poena u korist muškaraca - pokazuje istraživanje. - Bruto domaći proizvod bio bi veći za 9,3 odsto, ako bi aktivnost žena na domaćem tržištu rada bila ista kao kod muškaraca. Zbog suočavanja sa manjim šansama da se zaposle, žene se u Srbiji obeshrabruju i postaju neaktivne, ali značajan broj njih pod pritiskom patrijarhalnih normi da treba da nose isključivu ili pretežnu odgovornost u brizi o porodici ostaje izvan tržišta rada. Čak 77.000 žena u Srbiji ne traži posao zbog brige o članu porodice, odnosno o deci i starima.

Nejednakosti postoje i u zaradama i žene u Srbiji zarađuju 12 odsto manje od muškaraca, iako imaju isti nivo obrazovanja i isto radno iskustvo. Muškaraca ima više u oblasti IT i građevinarstva, a žena u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite.

Svemu ovome će se, tvrde u Ministarstvu za rad, koje je predlagač, stati na put usvajanjem Zakona o rodnoj ravnopravnosti, čiji predlog je u finalnoj fazi i uskoro će stići pred poslanike. Novi propis neće dozvoljavati, između ostalog, davanje nejednakih zarada za isti rad ili rad jednake vrednosti, samo zato što je neko muškarac ili žena.

- Poslodavcima se upućuje jasna poruka da žene ne smeju biti diskriminisane. Predviđene su i mere za podsticanje zapošljavanja žena - kažu u Ministarstvu za rad.

Pomenuti propis zabranjuje polnu diskriminaciju, počevši od zabrane poslodavcima da postavljaju pitanja o bračnom i porodičnom životu, do zabrane da pol, brak ili deca budu smetnja za napredovanje. Takođe, zakon zabranjuje uznemiravanje, seksualno uznemiravanje i ucenjivanje na radu, kao i premeštaj na drugo radno mesto ili kod drugog poslodavca žene koja je na trudničkom ili porodiljskom odsustvu, ili zbog nege deteta, ako je to za nju nepovoljnije.

Nacrt zakona predviđa i da u organima rukovođenja, upravnim odborima, u državnim delegacijama pri međunarodnim telima, kao i prilikom kandidovanja za poslanike i odbornike najmanje 40 odsto čine predstavnici manje zastupljenog pola.

Za kršenje zakona propisane kazne kreću se od 50.000 do dva miliona dinara za poslodavce, odgovorna lica u organima javne vlasti, političke stranke, sindikate i strukovna udruženja. Kazne od 5.000 do 150.000 dinara propisane su za odgovorne kod pravnih lica, dok su novčane kazne od 10.000 do 500.000 dinara određene za preduzetnike i poslodavce.

Komitet UN protiv diskriminacije žena, u zaključnim zapažanjima za Srbiju, istakao je postojanje određenog napretka u rodnoj ravnopravnosti. Istovremeno, istakli su zabrinutost u pogledu postojanja rodnih stereotipa, kao i rodno zasnovanog nasilja.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. C. S. - J. Ž. S., 21.03.2019.
Naslov: Redakcija