Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: Sva roba koja se nalazi u prodaji mora da ima garanciju dve godine, osim polovne robe čiji minimalni garantni rok može da bude i godinu dana


U brojnim prodavnicama tehnike pod oznakom "outlet" prodaje se polovna, popravljana ili oštećena tehnička roba, a mnogi trgovci pokušaće da vam je prodaju bez garancije. Slična je situacija i sa prodavnicama polovnih automobila.

Mnogi će pristati da kupe polovan televizor, foto-aparat ili čak i automobil bez mogućnosti da ga vrate ili poprave o trošku trgovca ukoliko se pokvari u prvih nekoliko meseci, a istina je da i polovna roba koja se prodaje u zvaničnim radnjama ima isti tretman kao i nova.

Petar Bogosavljević, predsednik Pokreta potrošača, kaže da je zabluda da polovna roba kupljena u prodavnicama nema garantni rok.

- Zakon o zaštiti potrošača("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon) definiše da sva roba koja se nalazi u prodaji mora da ima garanciju dve godine, osim polovne robe čiji minimalni garantni rok može da bude i godinu dana - kaže Bogosavljević.

Često se u kupoprodajnim ugovorima za polovne automobile navodi da se automobil prodaje u viđenom stanju na osnovu Zakona o obligacionim odnosima (Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja) i da se naknadne reklamacije ne prihvataju. Takve tvrdnje nisu u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, jer Vam trgovac ne može uskratiti zakonsko pravo na garanciju za polovnu robu koju imate na osnovu Zakona o zaštiti potrošača.

Bogosavljević objašnjava da tu ima dosta specifičnosti i da ne mogu da budu isti uslovi za kupovinu automobila starog pet godina i onog koji je vožen prethodnih 20 godina, ali da neka garancija mora da postoji.

Naravno, svi ovi uslovi važe samo za kupovinu u radnjama, ne i za kupovinu od drugih ljudi preko interneta, a važe i isti uslovi za reklamaciju kao i kod nove robe.

Izvor: Vebsajt Telegraf, Gorica Avalić, 23.03.2018.
Naslov: Redakcija