Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RAČUNOVODSTVU: Iako je elektronska faktura važeći dokument bez pečata i potpisa, preduzetnici se suočavaju sa problemom da im kupci ne prihvataju ovakve račune


Iako je po propisima pečat otišao u istoriju, a elektronska faktura je važeći dokument bez pečata i potpisa, preduzetnici u Srbiji u praksi suočavaju sa problemom da im kupci ne prihvataju ovakve račune. Obrazloženje je, kako kažu neki od preduzetnika i knjigovođa, da za neke inspektore Poreske uprave to i dalje nije validan dokument, naročito ako je u pitanju veći iznos na fakturi.

- Poslao sam račun mejlom, međutim iz knjigovodstva firme koja se bavi trgovinom rečeno mi je da moram da pošaljem papirnu fakturu sa pečatom i potpisom, jer, kako tvrde, inspektori Poreske uprave im to zahtevaju, i to posebno za veće iznose na računu. Ne razumem, težimo modernizaciji i ekonomičnosti u poslovanju, donosimo propise a onda ih uporno ne sprovodimo i to čine isti oni koji uredbu i donose - kaže Ivan Đ. iz Beograda.

A šta piše u propisima? Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017) dozvoljava upotrebu elektronske fakture bez potpisa i pečata, dok Zakoni o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) i Zakon o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017 i 13/2018 - usklađeni din. izn.) nedvosmisleno dozvoljavaju korišćenje papirne fakture bez potpisa i pečata. Takođe, ministarstva finansija i trgovine izdala su Objašnjenje o elektronskim fakturama sa instrukcijom svim inspekcijskim organima kako da postupaju s tom vrstom dokumenta.

- Zakonski okvir za korišćenje faktura bez pečata postoji i to znači da bi protiv inspektora koji traži fakturu sa pečatom mogla da bude podneta prekršajna prijava - ukazuju u NALED-u.

Smatraju da je ipak reč o pojedinačnim slučajevima i zato je važno da država više radi na informisanju i edukaciji kako privrede tako i inspektora o regulativi, prednostima i značaju elektronskih faktura, smanjenju troškova i većoj efikasnosti administrativnih procedura koje omogućava elektronska komunikacija privatnog i javnog sektora.

- Privrednici bi ovakve slučajeve trebalo da prijavljuju i na raspolaganju im je portal Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor (inspektor.gov.rs) jer će pomoći da komisija evidentira gde se i dalje dešava ovakva praksa kako bi mogla da bude ispravljena - ističu u NALED-u.

Ovim povodom, Poreskoj upravi je prosleđeno nekoliko pitanja - Da li je za Poresku upravu elektronska faktura bez pečata merodavna kao i klasična faktura sa pečatom? Zašto postoji takav stav/strah pojedinih inspektora koji zahtevaju papirne fakture sa pečatom? Da li možda postoji prelazni period dok se elektronske fakture bez pečata ne prihvate u potpunosti? Da li se zbog takvog stava da se zahtevaju papirne fakture sa pečatom, zapravo koči neminovan proces digitalizacije u Srbiji? Šta će konkretno Poreska uprava preduzeti a da bi zaživelo i u praksi ono što je doneto na nivou propisa da pečat ne mora da se koristi a da elektronske fakture budu merodavna dokumenta za inspektore?

"Računovodstvena isprava, uključujući račun ili fakturu, predstavlja pisani dokument ili elektronski zapis o nastaloj poslovnoj promeni, koja obuhvata sve podatke potrebne za knjiženje u poslovnim knjigama tako da se iz računovodstvene isprave nedvosmisleno može saznati osnov, vrsta i sadržaj poslovne promene.

Poreska uprava Republike Srbije postupa u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i objašnjenjem Ministarstva finansija i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa, od 12. decembra 2017. godine, a kojim je izvršeno preciziranje u smislu da računovodstvene isprave, uključujući fakture, mogu biti potpisane elektronskim potpisom ili drugom identifikacionim oznakom. S tim u vezi, izjednačava se validnost fakture potpisane elektronskim potpisom, odnosno izdate u papirnoj formi".

Isti odgovor stiže i od Ministarstva finansija, da fakture "mogu da budu potpisane elektronskim potpisom ili drugom identifikacionom oznakom".

Izvor: Vebsajt Blic, Danijela Nišavić, 22.03.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija