Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O PROSVETNOJ INSPEKCIJI: Predlog zakona usklađen sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, što znači da će postupati s najboljim inspekcijskim praksama i standardima. Imaće preventivnu, ali i represivnu ulogu


Na šta se žale roditelji, a na šta učenici, koja je uloga prosvetne inspekcije? Odgovore na ta pitanja daće i poslanici Narodne skupštine Republike Srbije.

Ako bude usvojen, Predlog zakona o prosvetnoj inspekciji objediniće sve odredbe koje se odnose na inspekcijski nadzor.

"Mnogo različitih zakona reguliše materiju gde inspekcija prosvete treba da bude prisutna. Mi smo u dogovoru sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samoupravom napravili jedan manji zakon, koji treba da poveže ove zakone i dobije na punoj efikasnosti i da tako preciziramo šta su dužnosti obaveze prosvetnog inspektora", kaže Mladen Šarčević, ministar prosvete.

Na adresu prosvetne inspekcije, najčešće stižu pritužbe na ocene. Iako se često problem rešava preporukom inspekcije, dešava se da proces dugo traje kada roditelj na žalbu odgovara žalbom.

"To je mučan proces i za decu, ali isto tako bih i za one sa druge strane. Ako je to problem između dva deteta, ako se drugom detetu, vinovniku, prosto nije snizila ocena ili ako nije dobio odgovarajuću kaznu, onda njegovi roditelji dugo dugo čekaju", kaže Olivera Majdić iz Udruženja "Roditelj".

Novi zakon usklađen je sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015), što znači da će postupati s najboljim inspekcijskim praksama i standardima. Imaće preventivnu, ali i represivnu ulogu.

"Ceo inspekcijski sistem je postavljen tako da šalje jasnu poruku, kakvi su nadzirani subjekti prema državi, takva je i država prema nadziranim subjektima, što znači da oni koji rade po propisima mogu da računaju na manji broj nadziranja u budućem periodu, dok oni gde se utvrdi visok stepen rizika mogu da očekuju da će posete biti učestale dok ne poprave svoj status", kaže Dragan Pušara iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Poslovi prosvetne inspekcije poveravaju se u opštinskoj i gradskoj upravi. Udruživanjem na nivou okruga, opštine će ubuduće bolje koristiti resurse.

Više opštinskih uprava može organizovati zajedničku prosvetnu inspekciju. Svaki prosvetni inspektor te zajedničke prosvetne inspekcije je mesno nadležan za celu teritoriju (područje) za koju je zajednička inspekcija organizovana.

Prosvetna inspekcija udruživanjem doprinosi i boljem nadzoru rada škola. Ako u jedinici lokalne samouprave nije organizovan inspekcijski nadzor, taj posao obavlja Ministarstvo.

Izvor: Vebsajt RTS, Sanja Živković, 26.03.2018.
Naslov: Redakcija