Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SOCIJALNOJ ZAŠTITI: Definisati status samohranih roditelja


U Srbiji, prema nezvaničnim podacima, živi više od 100.000 samohranih roditelja od kojih 30 odsto ima mesečna primanja niža od 10.000 dinara po članu domaćinstva, izjavila je predsednica Udruženja Jelek Ana Jovanović, na tribini "Samohrane majke i trzište rada u Beogradu", istakavši da je veoma važno skrenuti pažnju javnosti na položaj samohranih roditelja, njihov socijalni i ekonomski status.

"Ključni problem je što ta kategorija ljudi nije prepoznata u pravnim propisima. U cilju poboljšanja položaja samohranih roditelja, neophodno je definisati njihov status i u Zakonu o socijalnoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 24/2011) i u Porodičnom zakonu ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015)", naglasila je Jovanović.

Prema navodima predstavnice Fondacije Ana i Vlade Divac Ivone Gvozdenović taj okrugli sto deo je projekta "Jačanje ljudskih prava i ekonomsko osnaživanje samohranih majki u Srbiji" koji ima dva pravca delovanja, od kojih je jedan usmeren na jačanje institucionalne podrške.

"Pored toga izradili smo i analizu zakona i preporuka koje nam daju smernice za donošenje zakonskih rešenja kako bi se poboljšao položaj samohranih roditelja", naglasila je Gvozdenović.

Izvor: Tanjug, 26.03.2015.