Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI: Od 1. januara 2016. elektronsko izdavanje građevinskih dozvola


Državna sekretarka u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Damjanović najavila je danas da će od 1. januara sledeće godine početi da se primenjuje elektronski sistem izdavanja građevinskih dozvola.

Ona je rekla da se resorno ministarstvo trudi da i investitorima, ali i ostalim nadležnim organima olakša sprovođenje Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014).

Rok za izdavanje građevinskih dozvola, kako je podsetila, može da bude i pet radnih dana, i kraće, a zavisno od nekih konkretnih situacija do 30 radnih dana.

Izvor: Tanjug, 26.03.2015.