Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

EVROPSKA KONVENCIJA O LJUDSKIM PRAVIMA: Mogućnost ponovnog pokretanja postupaka nakon presude Evropskog suda, dekriminalizacija klevete i delotvornost ustavne žalbe su neki od koraka ka potpunom sprovođenju Konvencije


Ministar pravde u Vladi Republike Srbije Nikola Selaković izjavio je danas da su mogućnost ponovnog pokretanja postupaka nakon presude Evropskog suda, dekriminalizacija klevete i delotvornost ustavne žalbe neki od koraka koje je naša zemlja preduzela u cilju približavanja Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i njenom potpunom sprovođenju.

 Selaković je na konferenciji "Implementacija Evropske konvencije o ljudskim pravima: naša zajednička odgovornost" rekao da su u Srbiji prevedene sve presude Evropskog suda za ljudska prava donete u odnosu na našu zemlju, kao i da je za ovu godinu planirano da Pravosudna akademija koordinira prevođenje najvažnijih presuda koje je taj sud izdvojio u izveštaju za 2014. godinu.

Stupanje na snagu Protokola broj 14 imalo je značajan uticaj na repetitivne predstavke podnete Evropskom sudu protiv Srbije, ukazao je ministar i dodao da je pomoću ovog novog mehanizma više od 1.200 slučajeva u određenoj vrsti predmeta koji su vezani za neizvršenje konačnih presuda rešeno poravnanjem.

Srbija na ovaj način doprinosi smanjenju broja ovakvih predmeta pred Evropskim sudom za ljudska prava, istakao je Selaković.

Prema njegovim rečima, Ustavni sud u Srbiji prihvatio je standarde koje je ustanovio Evropski sud, tako da se slični predmeti ubuduće mogu rešavati pred Ustavnim sudom.

Broj nerešenih repetitivnih predmeta u vezi sa Srbijom znatno je manji početkom 2015. godine u odnosu na početak 2014. godine, odnosno umesto 11.280 predmeta, sada ih ima 2.400, saopštio je ministar.

On je ponovio da naša zemlja ulaže velike napore da obezbedi potpuno izvršenje tri pilot-presude koje su usvojene u odnosu na Srbiju, kao i u cilju preduzimanja opštih mera koje bi uticale na smanjenje broja repetitivnih predmeta pred Evropskim sudom.

Kada je reč o pitanju efikasnosti nadležnih domaćih organa za brzo izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava, potrebno je uzeti u obzir činjenicu da je neophodno vreme kako bi se rešili sistemski složeni problemi, ukazao je Selaković.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 26.03.2015.