Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 34 OD 26.3.2014/ODABRANI DOKUMENTI


 • ODLUKA o dodeli mandata narodnih poslanika Narodne skupštine
 • UREDBA o utvrđivanju Godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2014. godinu
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept
 • ODLUKA o izmeni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta za visokošolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2013/2014. godinu
 • REŠENJE o razrešenju zamenika Republičkog javnog pravobranioca
 • REŠENJE o razrešenju direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavoda za javno zdravlje Priština sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja, 05 broj 661-2398/2014
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2447/2014
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2448/2014
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2449/2014
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2450/2014
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2451/2014
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2452/2014
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2454/2014
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2455/2014
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP Transnafta Pančevo za 2014. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu viška prihoda nad rashodima ostvarenog u Agenciji za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije u 2011. godini
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu viška prihoda nad rashodima ostvarenog u Agenciji za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije u 2012. godini
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2500/2014
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2588/2014
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2532/2014
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, u cilju izgradnje dela autoputa E-75
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, u cilju izgradnje dalekovoda TS Novi Sad 3 – TS Subotica 3
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, u cilju izgradnje dalekovoda TS Sremska Mitrovica 2 – TS Srbobran
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, u cilju izgradnje dalekovoda Beograd 5 – Stara Pazova
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti, radi izgradnje Popovačkog kolektora u Nišu
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, radi izgradnje groblja u Zaječaru
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o kvalitetu proizvoda od mleka i starter kultura
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, isplaćenim u februaru 2014. godine
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUz-920/2012
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-146/2011
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o utvrđivanju cena i naknada za obradu krvi i komponenti krvi namenjenih za transfuziju
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije
 • SAŽETAK Redovnog godišnjeg izveštaja o radu za 2014. godinu
 • FINANSIJSKI PLAN Republičke radiodifuzne agencije za 2014. godinu
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 58-1/14
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 246-1/14
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 246-2/14
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 246-3/14
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 246-4/14
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 226-2/14
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 226-3/14
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 226-4/14
 • PRAVILNIK o prestanku važenja Pravilnika o načinu postupanja sa državnim pismom Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva i proceduri obaveštavanja o odstupanjima domaćih propisa od međunarodnih standarda i prakse
 • NAREDBA o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza
 • ODLUKA o određivanju matičnih područja na teritoriji opštine Brus
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Vladimirci
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća Turistička organizacija opštine Kula
 • ODLUKA o utvrđivanju osnovice, stope doprinosa, kao i načinu plaćanja članarine Osnovnom zadružnom savezu Požarevac
 • ODLUKA o utvrđivanju stare i retke bibliotečke građe za kulturno dobro od velikog značaja, 0101 broj 6/3
 • ODLUKA o utvrđivanju stare i retke bibliotečke građe za kulturno dobro od velikog značaja, 0101 broj 6/5
 • ODLUKA o visini članarine i nadoknada za 2014. godinu Komore biohemičara Srbije
Izvor: Paragraf Lex