Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna službena mišljenja


  • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PROMETA DOBARA KOJI SE SMATRA IZVRŠENIM U INOSTRANSTVU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 11
  • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PROMETA USLUGA ČIŠĆENJA SNEGA SA AUTOBUSKIH STAJALIŠTA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 23
  • Uprava carina: POSTUPAK PRERADE POD CARINSKOM KONTROLOM - PODNOŠENJE ZAHTEVA, STAVLJANJE ROBE U POSTUPAK I ZAVRŠETAK POSTUPKA - Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom: čl. 264, 269 i 287
  • Uprava carina: VRAĆANJE ROBE SA TERITORIJE APKM OTPREMLJENE NA OSNOVU OBRASCA EVIDENCIONOG LISTA - Carinski zakon: čl. 221 i 309
Izvor: Paragraf Lex