Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Propisi


 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) BR. 2914/93 OD 22. OKTOBRA 1993. GODINE KOJOM SE UKIDAJU ODREĐENE MERE O SVRSTAVANJU ROBE U KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 32/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) BR. 3469/89 OD 16. NOVEMBRA 1989. GODINE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE SAVETA (EEZ) BROJ 2658/87 O TARIFNOJ I STATISTIČKOJ NOMENKLATURI I ZAJEDNIČKOJ CARINSKOJ TARIFI ("Sl. glasnik RS", br. 32/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) BR. 3471/89 OD 17. NOVEMBRA 1989. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 32/2014)
 • PROGRAM RAZVOJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA SEOSKOM PODRUČJU GRADA NIŠA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 19/2014)
 • PROGRAM SPROVOĐENJA DEZINSEKCIJE NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 19/2014)
 • LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADA KRUŠEVCA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kruševca", br. 11/2013)
 • ODLUKA O AUTO-TAKSI PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2013 i 11/2013)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA KRUŠEVCA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kruševca", br. 11/2013)
 • ODLUKA O GRADSKOM VODOVODU I KANALIZACIJI ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2010, 8/2012 i 11/2013)
 • ODLUKA O KATEGORIZACIJI OPŠTINSKIH PUTEVA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2009 - prečišćen tekst, 7/2013 i 11/2013)
 • ODLUKA O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Kruševca", br. 10/2012 - prečišćen tekst i 11/2013)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Kruševca", br. 12/2009, 7/2010, 6/2011, 8/2012, 10/2012, 1/2013 i 11/2013)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU NADLEŽNOG ORGANA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI ("Sl. list grada Kruševca", br. 10/2008, 8/2009, 6/2011, 8/2012 i 11/2013)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 11/2013 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O OSNIVANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA PODSTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 12/2009, 2/2010, 4/2013 i 11/2013 - ispr.)
 • ODLUKA O PRAVIMA I USLUGAMA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2013 i 11/2013)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kruševca", br. 11/2013)
 • PROGRAM UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA U 2014. GODINI ("Sl. list grada Kruševca", br. 11/2013)
 • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I ULAGANJA U KOMUNALNE OBJEKTE, PUTEVE I DRUGO ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kruševca", br. 11/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA MIGRACIJE I TRAJNA REŠENJA GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 11/2013)
 • ODLUKA O DODELJIVANJU ISKLJUČIVOG PRAVA JKP "STARI GRAD" ŠABAC ČIJI JE OSNIVAČ GRAD ŠABAC, ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PRUŽANJA USLUGA NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENJUJE ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 25/2013)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA REGIONALNA DEPONIJA "SREM-MAČVA" SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 25/2013)
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA GRAD ŠABAC ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 25/2013)
 • PRAVILNIK O IZDAVANJU PARKING KARTE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 25/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA ŠAPCA ZA PROGRAME RADA/PROJEKTE KOJIMA SE OBEZBEĐUJU POSEBNI OBLICI SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 25/2013)
 • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 25/2013)
Izvor: Paragraf Lex