Zastava Bosne i Hercegovine

IZVEŠTAVANJE O SISTEMU FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE I RADU INTERNE REVIZIJE ZA 2022. GODINU: Paragraf organizuje vebinar 17. marta 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 17. marta 2023. godine, vebinar na temu “Izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole i radu interne revizije za 2022. godinu”.

U prvom delu vebinara biće prezentovan postupak implementacije sistema FUK kod korisnika javnih sredstava, kao i sa elementima Izveštaja o adekvatnosti i funkcionisanju uspostavljenog sistema FUK za 2022. godinu i načinu predaje Centralnoj jedinici za harmonizaciju.

U drugom delu biće reči o planiranju i izveštavanju u internoj reviziji, kao i načinu izrade i predaje Izveštaja o radu interne revizije za 2022. godinu.

Poseban deo vebinara biće posvećen modelima akata za FUK i pregledu alata u internoj reviziji, kao i odgovorima na pitanja učesnika.

Učesnicima vebinara će biti prezentovan način implementacije Sistema finansijskog upravljanja i kontrola kroz praktične primere i modele. Takođe, učesnicima će biti približen i način planiranja i izveštavanja u internoj reviziji. Deo vebinara biće posvećen i načinu izrade i predaje izveštaja o sprovođenju Sistema FUK i interne revizije za 2022. godinu.

Vebinar je namenjen direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžeta svih nivoa vlasti i sredstava RFZO, organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, pravosudnim organima, Visokom savetu sudstva, Državnom veću tužilaca, javnim agencijama, javnim preduzećima i svim drugim korisnicima javnih sredstava.

Teme vebinara:

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA

  • Implementacija sistema FUK kod korisnika javnih sredstava
  • Izveštaj o adekvatnosti i funkcionisanju uspostavljenog sistema FUK za 2022. godinu

INTERNA REVIZIJA

  • Planiranje i izveštavanje u internoj reviziji
  • Izveštaj o radu interne revizije za 2022. godinu

MODELI AKATA ZA SISTEM FUK I ALATI U INTERNOJ REVIZIJI

  • Prezentacija modela akata za sistem FUK
  • Alati u internoj reviziji

Predavači:

  • Jasmina Vratonjić - glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa “Budžetski instruktor” i “Pravo u javnom sektoru”
  • Vesna Jovičić - ovlašćeni interni revizor, zaposlena u Ministarstvu finansija.

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole i radu interne revizije za 2022. godinu“.

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 26.02.2023.