Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA: Neplaćeni računi za komunalne usluge zastarevaju posle godinu dana, ali iz udruženja potrošača građanima svetuju da priznanice za plaćene račune čuvate najmanje 10 godina


Iako neplaćeni računi za komunalne usluge zastarevaju posle godinu dana, bilo bi dobro da priznanice za plaćene račune čuvate najmanje 10 godina, preporuka je udruženja potrošača građanima.

Naime, neplaćeni računi za struju, grejanje, gas, vodu, dimničarske usluge, održavanje čistoće, telefon, ali i TV pretplatu zastarevaju posle godinu dana i nećete morati da ih platite ukoliko vas preduzeće koje vam je pružilo te usluge nije na vreme tužilo.

To je regulisano Zakonom o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja), tačnije članovima 378 i 372 tog zakona, koji propisuju da neplaćeni računi zastarevaju za jednu godinu i da se za ova potraživanja ne može primenjivati opšti rok zastarelosti od 10 godina, što je tumačenje Vrhovnog kasacionog suda.

 Građani koji ipak dobiju tužbu od nekog komunalnog preduzeća za račune kojima je rok za plaćanje istekao moraće sami da se pozovu na zastarelost, jer to sudovi neće učiniti za njih.

 - Dužnik, kad i ako dobije tužbu ili rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave, treba samo kratko da odgovori da je njegova obaveza prema poveriocu zastarela i da odbija ispunjenje obaveze. Prigovor se šalje istom onom sudu koji je doneo rešenje o izvršenju, uglavnom Četvrtom opštinskom sudu u Beogradu, preporučenom pošiljkom, u dva primerka, s potpisom građanina na koga glasi rešenje - objasnila je profesorka prava Vesna Rakić Vodinelić na svom blogu.

 Međutim, predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije Goran Papović upozorava da su se javna komunalna preduzeća dosetila kako da ipak bar pokušaju da naplate svoja potraživanja od građana i nakon isteka roka od godinu dana.

- Sada su građane koji im nisu platili račune počeli da tuže za sticanje protivpravne dobiti, što ne zastareva posle godinu dana! Zbog toga građani sada moraju da čuvaju priznanice o plaćenim računima i po 10 godina, jer se nikad ne zna za koju godinu mogu da vas tuže ako imaju nekog manjka u kasi ili je jednostavno došlo do greške u njihovoj arhivi. To je stvarno strašno, jer ko čuva sve račune 10 godina. To je maltene nemoguće dokazati, a oni to znaju i onda od građana ipak pokušavaju da naplate svoj nerad. Javna komunalna preduzeća su dužna da vam pred utuženje pošalju opomene, a većina njih to ne uradi, a zatim tuže za protivpravnu dobit. To su klasične mahinacije - upozorava Papović.

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja)

Povremena potraživanja

Član 372

(1) Potraživanja povremenih davanja koja dospevaju godišnje ili u kraćim određenim razmacima vremena (povremena potraživanja), pa bilo da se radi o sporednim povremenim potraživanjima, kao što je potraživanje kamata, bilo da se radi o takvim povremenim potraživanjima u kojima se iscrpljuje samo pravo, kao što je potraživanje izdržavanja, zastarevaju za tri godine od dospelosti svakog pojedinog davanja.

(2) Isto važi za anuitete kojima se u jednakim unapred određenim povremenim iznosima otplaćuju glavnica i kamate, ali ne važi za otplate u obrocima i druga delimična ispunjenja.

Jednogodišnji rok zastarelosti

Član 378

(1) Zastarevaju za jednu godinu:

1) potraživanje naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimničarske usluge i za održavanje čistoće, kad je isporuka odnosno usluga izvršena za potrebe domaćinstva;

2) potraživanje radio-stanice i radio-televizijske stanice za upotrebu radio-prijemnika i televizijskog prijemnika;

3) potraživanje pošte, telegrafa i telefona za upotrebu telefona i poštanskih pregradaka, kao i druga njihova potraživanja koja se naplaćuju u tromesečnim ili kraćim rokovima;

4) potraživanje pretplate na povremene publikacije, računajući od isteka vremena za koje je publikacija naručena.

(2) Zastarevanje teče iako su isporuke ili usluge produžene.

Izvor: Vebsajt Kurir, Jelena Pronić, 25.02.2018.
Naslov: Redakcija