Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USTAV RS: Svima su, pod jednakim uslovima, dostupna sva radna mesta. Za radno mesto mogu konkurisati svi kandidati i kandidatkinje koji, između ostalog, imaju traženu stručnu spremu i zvanje, bez obzira na to da li je ono stečeno na visokoškolskoj ustanovi čiji je osnivač Republika Srbija ili pravno, odnosno fizičko lice, a način osnivanja i proces akreditacije uređen je Zakonom o visokom obrazovanju


Kada je nedavno objavljen oglas za posao u kome se traži psiholog i navodi da se na konkurs mogu javiti samo kandidati koji su završili Grupu za psihologiju Filozofskog fakulteta, javili su se studenti psihologije s nekoliko fakulteta u Srbiji s pitanjem da li ovaj oglas sadrži diskriminišuće odredbe.

Naime, nekoliko fakulteta u našoj zemlji školuje studente za zanimanje diplomirani psiholog – osim filozofskih fakulteta u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, to su i Fakultet za pravne i poslovne studije "Dr Lazar Vrkatić" Novi Sad, Državni univerzitet u Novom Pazaru, Fakultet za sport i turizam Novi Sad Tims i Fakultet za medije i komunikacije – i svi ovi fakulteti imaju akreditaciju. Osim toga, na osnovu odluke Vlade Srbije, sve diplome do akreditacije priznaju se i na Internacionalnom univerzitetu iz Novog Pazara, gde se studenti takođe školuju za zanimanje diplomirani psiholog.

Brankica Janković, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, ističe da ovaj oglas nije kršenje Zakona o zabrani diskriminacije ("Sl. glasnik RS", br. 22/2009), ali jeste povreda Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017) jer su akreditacijom visokoškolske ustanove izjednačene.

Ustav Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), u delu koji garantuje pravo na rad, jasno kaže da su svima, pod jednakim uslovima, dostupna sva radna mesta. Za radno mesto mogu konkurisati svi kandidati i kandidatkinje koji, između ostalog, imaju traženu stručnu spremu i zvanje, bez obzira na to da li je ono stečeno na visokoškolskoj ustanovi čiji je osnivač Republika Srbija ili pravno, odnosno fizičko lice, a način osnivanja i proces akreditacije uređen je Zakonom o visokom obrazovanju. U konkretnom slučaju oglasa za posao za poziciju diplomiranog psihologa, u kojem se traže kandidati i kandidatkinje koji su završili isključivo navedeni fakultet, nije reč o povredi prava na ravnopravnost, odnosno o povredi bilo koje odredbe Zakona o zabrani diskriminacije, jer nedostaje jedan od elemenata na osnovu kojih se utvrđuje diskriminacija, a to je lično svojstvo, kao što su pol, nacionalna pripadnost, invaliditet...

Dakle, u ovom slučaju nije reč o diskriminaciji kandidata koji su zvanje diplomiranog psihologa stekli na drugom državnom ili privatnom akreditovanom fakultetu. Diskriminacija bi postojala u slučaju da je poslodavac u oglasu za posao jasno naglasio da zapošljava kandidate koji su traženo stručno zvanje stekli isključivo u državnoj ili privatnoj visokoškolskoj ustanovi. Ipak, u ovom slučaju reč je o povredi Zakona o visokom obrazovanju - zaključuje Brankica Janković.

Dr Ivan Jerković, predsednik Društva psihologa Srbije i profesor na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, ističe da razume potrebu za izjednačavanjem diploma, ali dodaje da razume poslodavce koji smatraju da samo određeni fakulteti daju kvalitet znanja koji je njima potreban i odgovaraju zahtevima koje oni imaju.

Znanje koje se dobija na različitim fakultetima nije ujednačeno – neki su dostigli visok nivo kvaliteta, a neki su daleko ispod tog nivoa, iako su pred zakonom formalno izjednačeni. Praksa u kojoj poslodavci traže stručnjake koji su završili određene fakultete zasnovana je na uverenju o kvalitetu znanja tih studija. Mi u praksi znamo da znanje koje se dobija na raznim fakultetima stvarno nije isto i fakulteti ne mogu da se kriju iza akreditacije. Upravo je zbog toga velika potražnja za nekim studijskim grupama – za jedan indeks na psihologiji na Filozofskom fakultetu bore se tri do četiri studenta, bez obzira na to što postoje toliki privatni fakulteti. Osim toga, svaki poslodavac ima pravo da izabere koga hoće, makar to bio samo diplomirani stručnjak s Oksforda – smatra dr Ivan Jerković.

Na pitanje da li primaju oglase u kojima poslodavci traže stručnjake koji su završili određeni fakultet i da li ovakvi oglasi predstavljaju kršenje zakona, u Nacionalnoj službi za zapošljavanje ističu da je poslodavac potpuno samostalan da utvrđuje uslove za obavljanje posla za koji se traže kandidati, pa i o tome koju vrstu i nivo obrazovanja treba da ima potencijalni kandidat za rad. Znači, poslodavac kome treba osoba sa završenim konkretnim fakultetom i određenog stručnog usmerenja, to će i zahtevati od Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prilikom oglašavanja slobodnih radnih mesta, Nacionalna služba za zapošljavanje ne objavljuje uslove vezane za pol, godine starosti, oznaku fizičkog izgleda ili bilo kakve druge elemente koji su u suprotnosti sa Ustavom i zakonima Republike Srbije.

Njihove kolege sa sajta "Poslovi – Infostud" objasnili su da se prilikom odabira oglasa rukovode Zakonom o zabrani diskriminacije i strogo analiziraju da li neki oglas diskriminiše kandidate na osnovu rase, pola, veroispovesti, seksualne orijentacije, zdravstvenog ili imovinskog stanja.

– Dešava se da neki poslodavci eksplicitno traže stručnjake koji su završili određeni državni fakultet. Upravo zbog toga, kolege su nedavno bile na sastanku kod poverenice za zaštitu ravnopravnosti i tom prilikom nam je objašnjeno da je ta odredba diskriminišuća. Zbog toga sugerišemo poslodavcima da tu stavku izbace iz oglasa. U praksi, svako će odabrati onog kandidata koji mu odgovara i za čiju diplomu smatra da je stečena na kvalitetnom fakultetu – objašnjava Tatjana Vidaković, saradnica za odnose sa javnošću sajta "Poslovi – Infostud".

Izvor: Vebsajt Politika, Katarina Đorđević, 24.02.2018.
Naslov: Redakcija