Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA: Od 1. marta 2018. godine privrednici koji posluju sa državom svoje fakture moraće da registruju jer u suprotnom neće moći da naplate potraživanja


Svi privrednici koji na neki način posluju sa državom moraće od 1. marta 2018. godine da svoje fakture pošalju Upravi za trezor jer u suprotnom neće moći da naplate potraživanja.

Kako je rečeno u Ministarstvu finansija, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 - dalje: Zakon), u prvoj fazi predviđa obavezu registrovanja faktura i drugih zahteva za isplatu u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata.

Odnosno, pojašnjavaju, između subjekata javnog sektora, u kojima su dužnici subjekti javnog sektora koji plaćanja obavljaju preko računa koji se vode kod Uprave za trezor.

"Druga faza registracije faktura se odnosi na dužnike, ostale subjekte javnog sektora koji plaćanja vrše preko računa koji se vode kod banaka", ističu u Ministarstvu finansija.

Centralni registar faktura (CRF) predstavlja sistem u kojem se registruju fakture i drugi zahtevi za isplatu i evidentiraju izmirenja obaveza ka poveriocima, objašnjavaju nadležni.

U Ministarstvu kažu da će CRF doprineti uspešnijem izmirivanju dospelih obaveza u rokovima, smanjenju kašnjenja u plaćaju u javnom sektoru i poboljšanje planiranja i upravljanja javnim sredstvima.

Po Zakonu država sve svoje obaveze mora da izmiri u roku od 40 dana, dok je privatnicima ostavljeno 20 dana duže za izmirenje svojih obaveza.

Propis se odnosi na sve koji na neki način posluju sa državom, a preko tog registra pratiće se faza u kojoj se nalazi svaka faktura.

Za privrednike koji svoju fakturu ne prijave Upravi za trezor predviđene su kazne od 10.000 do dva miliona dinara, a kazne su propisane i za zaposlene u javnom sektoru ukoliko plate fakturu koja nije registrovana.

Za odgovorna lica u tim preduzećima "penali" se kreću od 5.000 do 150.000 dinara.

Uvođenje Centralnog registra faktura je usledilo nakon izmene i dopune Zakona, koje su usvojene u decembru prošle godine.

"Ovom izmenom Zakona postiže se bolji sistem sagledavanja potraživanja poverilaca od subjekata javnog sektora u komercijalnim transakcijama u kojima su subjekti javnog sektora dužnici i veća efikasnost i sigurnost njihove naplate, kao i bolje sagledavanje i kontrola dospelih obaveza", kažu u Ministarstvu.

Izvor: Vebsajt Novosti, 21.02.2018.
Naslov: Redakcija