Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NEOPHODNO USVAJANJE ZAKONA O LEKOVIMA


Na sednici grupacije proizvođača humanih lekova prezentovan je Izveštaj o radu u protekloj godini i predložene aktivnosti za Plan rada Grupacije za ovu godinu. Osnovne aktivnosti biće usmerene na aktivno učešće u izradi Zakona o lekovima.

Grupacija proizvođača humanih lekova nastaviće saradnju sa nadležnim ministarstvima, državnim organima i institucijama, sa osnovnim temama: nepostojanje jasne državne strategije u farmaceutskom sektoru, nedosledna administrativna kontrola cena lekova, izdavanje dozvole za lek sa neograničenim rokom, istaknuto je na sednici.

 Osnovni zahtev Grupacije ostaje deregulacija cena lekova čiji je režim izdavanja na recept, a koji se ne izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i biće reaktiviran po dobijanju pravnog osnova kroz novi Zakon o lekovima.

I u ovoj godini Grupacija proizvođača humanih lekova nastaviće sa praksom da se sva tekuća pitanja i probleme koji utiču na rad i uslove poslovanja razmatra u najkraćem mogućem roku i da se u vezi sa istima reaguje usaglašeno i u interesu svih članova.

Članice su informisane da je Komisija za izradu analize rizika i efekata uvođenja centralizovanih javnih nabavki po internacionalnom nezaštićenom nazivu leka za lekove sa A i A1 Liste lekova, prihvatila Izjašnjenje članica Privredne komore Srbije.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 23.02.2018.
Naslov: Redakcija