Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI: 1. januara 2016. počinje elektronsko izdavanje građevinskih dozvola - u pripremi i novi Zakon o premeru i katastru


Državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Damnjanović je rekla da će 1. januara 2016. početi i elektronsko izdavanje građevinskih dozvola.

Ona je kazala da će se novi Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), koji stupa na snagu 1. marta, primenjivati u dve faze: od 1. marta do kraja ove godine razmena podataka u okviru procedure izdavanja građevinskih dozvola biće moguća i u papirnoj formi sa preporukom da se koristi elektronska forma, dok će u drugoj fazi od 1. januara 2016. godine sve vrste horizontalne i vertikalne komunikacije biti isključivo elektronske. U te svrhe biće primenjen makedonski softver na čijoj se doradi uveliko radi, a koji ova zemlja uspešno primenjuje već godinu i po dana.

Zakon o planiranju i izgradnji prati 28 pravilnika i pratećih dokumenata koji su završeni, a dve uredbe će biti donete sa odlaganjem: Uredba o građevinskom proizvodu i Uredba o urbanoj komasaciji.

Što se tiče prostorno urbanističkog planiranja osnovna jedinica u planovima postaje katastarska parcela. Lokacijski uslovi više nisu upravni akt nego javna rasprava, nema više koncepta plana nego samo nacrta plana, a Centralni planski registar će se formirati u Republičkom geodetskom zavodu.

Damnjanović je najavila da se priprema i novi Zakon o premeru i katastru koji bi trebalo do maja da bude u skupštini pred poslanicima, ocenjujući da je sadašnji sistem u katastru neodrživ. Ona je najavila da će novi zakon čija je izrada u toku, u maju biti upućen u skupštinsku proceduru.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 26.02.2015.