Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PLATNIM USLUGAMA: PRIMENA NOVIH INSTRUMENATA PLAĆANJA


Zakon o platnim uslugama je predstavljen u Privrednoj komori Beograda, sa ciljem da se privrednici informišu o novim zakonskim propisima i blagovremene pripreme za njihovu primenu u praksi.

Uvodna izlaganja podneli su predstavnici Narodne banke Srbije, Dragana Stanić - zamenik generalnog direktora Sektora za platni sistem, i Dejan Dević- zamenik generalnog direktora Direkcije za zakonodavno-pravne poslove.

Zakon o platnim uslugama, usvojen 18. decembra, predstavlja osnov za unapređenje i modernizaciju postojećeg platnog sistema, kroz obezbeđenje pravnog okvira za primenu novih instrumenata plaćanja i uvođenje novih učesnika na domaćem tržištu platnih usluga.

Zakon omogućava sigurniju, kvalitetniju i raznovrsniju uslugu plaćanja, znatno veću konkurentnost u platnom prometu, kao i usaglašavanje pravnog okvira sa praksom EU.

U Komori ističu da veruju da će se kroz direktan dijalog sa predstavnicima NBS, kao predlagača Zakona, doprineti otklanjanju eventualnih nejasnoća i bržoj i lakšoj implementaciji Zakona u praksi.

Izvor: Tanjug

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je: