Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNI POZIV MINISTARSTVA PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE ZA IMENOVANJE SUDSKIH VEŠTAKA


Ministar pravde i državne uprave na osnovu člana 11. st. 1.i 2. Zakona o sudskim veštacima ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010), objavljuje javni poziv za imenovanje sudskih veštaka prema potrebama i uslovima, navedenim u dokumentu "Javni poziv za imenovanje sudskih veštaka" koji možete preuzeti.

Zahtev za imenovanje sa dokazima potrebno je dostaviti na adresu: Ministarstvo pravde i državne uprave Republike Srbije, Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom: "Javni poziv za imenovanje sudskih veštaka".

Rok za podnošenje zahteva je 3 meseca od dana oglašavanja u "Sl glasniku RS".

Zahtev se podnosi na obrascu koji se može preuzeti sa internet stranice Ministarstva pravde i državne uprave http://www.mpravde.gov.rs/obavestenje/4906/javni-poziv-za-imenovanje-sudskih-vestaka.php (ONLINE)

Lice zaduženo za davanje obaveštenja povodom javnog poziva za imenovanje sudskih veštaka je Marko Dragomanović, telefon broj 011/3622-342, adresa elektronske pošte: marko.dragomanovic@mpravde.gov.rs.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde i državne uprave, 26.2.2014.