Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBJAVLJEN NOVI PRAVILNIK O VISINI NAGRADE ZA RAD ADVOKATA ZA ODBRANE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI - "Sl. glasnik RS", br. 23 od 26.2.2014. godine


Na osnovu člana 23. stav 3. Zakona o advokaturi ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US), Ministar pravde i državne uprave doneo je Pravilnik o visini nagrade za rad advokata za odbrane po službenoj dužnosti - dalje: Pravilnik.Pravilnik je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 23 od 26.2.2014. godine

Advokat koji je postavljen za branioca po službenoj dužnosti u krivičnom postupku ima pravo na novčanu nagradu u iznosu od 50% od nagrade predviđene Tarifom o nagradama i naknadama troškova za rad advokata koju donosi Advokatska komora Srbije.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o visini nagrade za rad advokata za odbrane po službenoj dužnosti ("Sl. glasnik RS", br. 2/2004, 32/2004, 8/2005, 10/2006, 53/2006 i 104/2006).

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

Izvor: Redakcija, 26.2.2014.