Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVINE U ZAKONU O PREKRŠAJIMA KOJI SE TIČU BEZBEDNOSTI U SAOBRAĆAJU: VOZAČ KOJI JE KAŽNJEN ZATVOROM SAČEKAĆE REZULTAT ŽALBE - U ZATVORU


ODLAZAK PRED PREKRŠAJNOG SUDIJU PREDVIĐEN U SLEDEĆIM SLUČAJEVIMA:

-         Vožnja u alkoholisanom stanju

-         Odbijanje alko teksta

-         Pokušaj bekstva sa lica mesta, odnosno bežanje od policije

-         prebrza i nasilnička vožnja,

-         prelaženje pruge kada su rampe spuštene

- Sve su to prekršaji za koje postoje neoborivi dokazi. Za pijanstvo to je alkometar, za brzu vožnju to je radar sa kamerom. Za nasilničku vožnju i bežanje od policije sudiji će biti dovoljan snimak koji zabeleže kamere koje nose saobraćajni policajci ili snimci sa policijskih automobila. Sa snimcima i fotografijama problem dokazivanja neće postojati - objašnjavaju u Saobraćajnoj policiji.

-         Žalba ne odlaže izvršenje

-         Rok za žalbu 8 dana

-         Apelacioni sud mora doneti rešenje u roku od 3 dana.

 

Od 1. marta, kad policija proverom utvrdi da ima 1,2 promila alkohola u krvi ili više, vozač će biti sproveden na trežnjenje, a odmah posle toga direktno kod dežurnog sudije za prekršaje. Ako bude kažnjen zatvorom, ići će odmah u zatvor. Saobraćajna policija i sudovi tu mogućnost imaće po novom zakonu o prekršajima. 

VOZAČ KOJI JE KAŽNJEN ZATVOROM SAČEKAĆE REZULTAT ŽALBE - U ZATVORU.

 

Po istom postupku biće kažnjeni i vozači koji odbiju alko-test ili pokušaju da pobegnu policiji.

Damir Okanović, direktor Komiteta za saobraćaj, objašnjava kakav će postupak biti prema pijanim vozačima: treznilište, prekšajna kazna, žalba ne odlaže izvršenje

-         Vozač će najpre provesti 12 sati u treznilištu.

Nakon toga, saobraćajna policija opet meri procenat alkohola u krvi. Kada alkometar pokaže nulu, izvode vozača iz pritvora i vode ga kod prekršajnog sudije. On mu na licu mesta izriče izvršnu kaznu.

-         To znači da će vozačima koji su vozili u alkoholisanom stanju odmah biti oduzeta dozvola, izrečena novčana kazna i upisani kazneni poeni - ističe Okanović.

Predsednik Prekršajnog suda u Beogradu Milan Marinović kaže da vozači imaju

- pravo žalbe u roku od 8 dana, ali da to ne odlaže momentalno kažnjavanje.
 

- Nakon što ga sudija kazni, vozač ima pravo žalbe osam dana, a Apelacioni sud žalbu mora da reši za najviše tri dana.

 

To znači da će presuda biti pravosnažna za najmanje četiri dana ako se vozač žali odmah, ili za najviše 11 dana ako čeka poslednji, osmi dan za podnošenje žalbe - objašnjava Marinović i dodaje da su sudije spremne i obučene za skraćene postupke. 

Osim zbog alkohola u krvi, vozače će policija pred sud voditi i zbog prebrze i nasilničke vožnje, prelaženje pruge kada su rampe spuštene i zbog bežanja od policije.

Profesor bezbednosti saobraćaja Zoran Kovačević kaže da su kazne izvesnije sa skraćenim postupkom.

- Oni koji voze potpuno pijani ili prelaze prugu pored spuštene rampe sigurno će biti kažnjeni. Oni neće moći da odugovlače prekršajne prijave do zastarevanja ili da izbegavaju dolaske na sud. Vozači koji znaju da će im istog dana biti oduzeta dozvola i izrečena kazna, razmisliće kako će se ponašati u saobraćaju - ističe Kovačević.

 

Predlog Komiteta za saobraćaj je da se u pojedinim slučajevima obavezno izriču zatvorske kazne umesto novčanih.

- Mi tražimo da se insistira na izricanju zatvorske kazne ako je vozač u poslednje dve godine osuđivan za neki od ovih prekršaja. Postoji mogućnost i da se oduzima vozilo višestrukom povratniku, i to sudije moraju da imaju u vidu - apeluje Okanović.

Milan Božović, saobraćajni veštak
Ako se bude dosledno sprovodilo, svakako da će pozitivno uticati na promenu ponašanja vozača, i to nabolje. Mi smo i 2010. imali smanjenje nezgoda zbog novog sistema kažnjavanja. Ovo će posebno doprineti tome da se smanji broj tih suludih prekršaja i potpuno bezobzirne vožnje.

Milenko Jezdimirović, predsednik Grupacije auto-škola
Za takve ljude koji ugrožavaju živote drugih na ulicama ne sme biti odlaganja presude. Kabadahije moramo skloniti sa ulica. Da li će policija baš sve voditi kod sudije, to je na njima. Pitanje je koliko će praštati. Na to mora da se utiče. Zakon mora biti jednak za sve.

 

Boris Vuković, www.blic.rs

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJEN KOMENTAR PRIMENA NOVOG ZAKONA O PREKRŠAJIMA: Prekršajni nalog, kao novi institut, počinje sa primenom od 1.3.2014. godine

  • DOSTAVLJANJE PISMENA

Lično dostavljanje

Dostavljanje na adresu stana

Dostavljanje odsutnom licu

Dostavljanje braniocu

Dostavljanje pravnim licima i preduzetnicima

Potvrda o dostavljanju

Promena adrese i isticanje pismena na oglasnoj tabli

  • TOK PREKRŠAJNOG POSTUPKA

Pokretanje prekršajnog postupka

  • MERE ZA OBEZBEĐIVANJE PRISUSTVA OKRIVLJENOG

Pozivanje okrivljenog

Dovođenje okrivljenog

  • IZVOĐENJE DOKAZA

Saslušanje okrivljenog

Saslušanje svedoka

Suočenje

  • PRETRES

Prekid postupka

Presuda i rešenje

  • PREKRŠAJNI NALOG

Uslovi za izdavanje prekršajnog naloga

Sadržina prekršajnog naloga

Dostavljanje prekršajnog naloga

Prihvatanje odgovornosti

Postupak po zahtevu za odlučivanje od strane suda

Odustanak okrivljenog od zahteva za sudsko odlučivanje

Ispitivanje zahteva za sudsko odlučivanje

Izvršenje prekršajnog naloga u skraćenom postupku

  • ZADACI I CILJEVI PRED NOVIM ZAKONOM O PREKRŠAJIMA

Izvor: