Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

“PRAVOSUĐE PO MERI DETETA”: Digitalna platforma sadrži informacije o tome koja prava deca imaju ukoliko dođu u kontakt sa zakonom kao žrtve, svedoci ili učinioci krivičnog dela


Uprkos uobičajenom mišljenju da deca ne dolaze često u kontakt sa zakonom, podaci govore da nekoliko hiljada dece svake godine ima kontakt s pravosudnim sistemom, a mnogima od njih to predstavlja veoma neprijatno iskustvo – uprkos činjenici da postoji niz standarda koji ih štite i koji su doneseni sa ciljem da se deca osećaju sigurno. Stručnjaci Centra za prava deteta podsećaju da najmlađi dolaze u kontakt sa zakonom u slučajevima (porodičnog) nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, lišenja roditeljskog prava, poveravanja jednom od roditelja nakon razvoda braka, usvajanja, starateljstva, diskriminacije, migracije ili situacija kada dete postane žrtva ili počinilac krivičnog dela.

I dok podaci Republičkog zavoda za statistiku svedoči da su u 2020. godini podnete 2.524 krivične prijave prema maloletnim učiniocima krivičnih dela, brojke Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu govore da se krajem 2020. godine na evidenciji centara za socijalni rad nalazilo 187.635 mališana. Svako osmo dete iz te evidencije potiče iz porodice u kojoj se očevi i majke spore oko načina vršenja roditeljskog prava nakon razvoda braka, sedam procenata dece je u sukobu sa zakonom, oko šest odsto njih bili su žrtve zlostavljanja i porodičnog nasilja, a oko pet procenata su deca pod starateljstvom. A to su samo neki od mališana koji su tokom 2020. godine imali kontakt s pravosudnim sistemom Srbije – njima treba pridružiti i broj dece žrtava porodičnog nasilja i maloletničkih brakova, ali i broj usvojene dece i one koja su predata hraniteljskim porodicama na staranje.

Sve su to razlozi zbog kojih je Centar za prava deteta pokrenuo digitalnu platformu “Pravosuđe po meri deteta”, putem koje deca i mladi mogu da se informišu o pravima koja imaju, ukoliko dođu u kontakt s pravosudnim sistemom. Ova platforma ujedno može biti važan izvor informisanja za roditelje, staratelje i druge osobe koje su u kontaktu s decom i mladima, jer sadrži osnovne informacije o tome šta je pravosuđe po meri deteta i koja prava deca imaju ukoliko dođe u kontakt sa zakonom kao žrtve, svedoci ili učinioci krivičnog dela.

Platforma je nastala zbog potrebe da se deca edukuju o pravima koja imaju ukoliko dođu u kontakt sa zakonom, jer rezultati istraživanja “Pravosuđe po meri deteta iz ugla dece i mladih”, koje je naš centar sproveo u 2020. godini, ukazuju na to da 44 odsto dece i mladih iz opšte populacije nije uopšte informisano o pravima koja imaju ukoliko dođu u kontakt s pravosudnim sistemom, dok trećina ispitanika tvrdi da je delimično informisana, a samo tri procenta smatraju da su u potpunosti informisani. U izradi digitalne platforme učestvovali su članovi i članice Dečjeg savetodavnog odbora, koji su prethodno učestvovali na radionicama o medijima, umetnosti i javnom nastupu, kako bi se podstakla njihova kreativnost i aktivno učešće u izradi informativnih materijala. Imali su priliku da učestvuju i u izradi videa “Individualna procena deteta u kontaktu sa zakonom”, koji ukazuje na značaj primene multidisciplinarne individualne procene deteta koje dođe u kontakt s pravosudnim sistemom bilo kao žrtva, svedok ili učinilac krivičnog dela. Pored toga, oni su u protekle dve godine aktivno učestvovali na radionicama kako bi se edukovali o značaju pravosuđa po meri deteta, a sa fokusom na individualnu procenu deteta u kontaktu sa zakonom – ističu i Centru za prava deteta.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt Politika, Katarina Đorđević, 23.01.2022.
Naslov: Redakcija