Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O VOJNOJ, RADNOJ I MATERIJALNOJ OBAVEZI: Materijalna obaveza je pravo i dužnost građana RS, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika čije je sedište na teritoriji RS, da pokretne i nepokretne stvari kojima raspolažu a koje su određene kao stvari posebne namene za potrebe odbrane, Vojske Srbije i civilne zaštite ustupe na privremeno korišćenje uz naknadu državnim organima, Vojsci Srbije i civilnoj zaštiti


Uvođenje vozila u evidenciju stvari deo je materijalne obaveze koja je članom 95. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi ("Sl. glasnik RS", br. 88/2009 i 95/2010 - dalje: Zakon), određena kao pravo i dužnost građana Republike Srbije, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika, čije je sedište na teritoriji Republike Srbije, da pokretne i nepokretne stvari kojima raspolažu, a koje su određene kao stvari posebne namene za potrebe odbrane, Vojske Srbije i civilne zaštite, u slučaju potrebe ustupe na privremeno korišćenje uz naknadu državnim organima, Vojsci Srbije i civilnoj zaštiti. Evidencija se vodi radi organizovanog i pravilnog izvršavanja navedene obaveze.

Ministarstvo odbrane napominje da se u evidenciju ne uvode sva vozila, već 1 do 2 posto od ukupnog broja registrovanih motornih vozila evidentiranih u bazi Ministarstva unutrašnjih poslova (radi se prvenstveno o terenskim i teretnim vozilima, inžinjerijskim vozilima, specijalnim vozilima, prikolicama, cisternama, viljuškarima, itd.), te da je procenat odziva u vezi sa pozivanjem po osnovu materijalne obaveze u prethodnim godinama bio viši od 90 posto.

U slučaju neodazivanja pozivu članovima 132. i 133. Zakona predviđena je novčana kazna od 10.000 do 50.000 dinara za vlasnika stvari. Pokretanje prekršajnih prijava vrše teritorijalni organi Ministarstva odbrane tek kada se preduzmu sve prethodne raspoložive mere propisane ovim Zakonom i drugim propisima.

Ministarstvo naglašava da pozivanje vlasnika stvari iz popisa nije povezano sa uvođenjem vojnih obveznika rođenih 1999. godine u vojnu evidenciju. Uvođenje u vojnu evidenciju deo je vojne obaveze i nije u direktnoj ili indirektnoj vezi sa pozivanjem vlasnika stvari iz popisa, a jedini zajednički imenitelj im je Zakon, kojim su pravno uređeni.

Pozivi se dostavljaju vlasnicima stvari iz popisa u zakonskom roku, 30 dana pre planiranog pozivanja, o čemu se javnost blagovremeno obaveštava informacijama na sajtu Ministarstva odbrane. Više podataka o materijalnoj obavezi možete pronaći ovde.

ZAKON O VOJNOJ, RADNOJ I MATERIJALNOJ OBAVEZI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2009 i 95/2010)

IV MATERIJALNA OBAVEZA

Član 95

Materijalna obaveza je pravo i dužnost građana Republike Srbije, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika čije je sedište na teritoriji Republike Srbije, da pokretne i nepokretne stvari kojima raspolažu a koje su određene kao stvari posebne namene za potrebe odbrane, Vojske Srbije i civilne zaštite (u daljem tekstu: za potrebe odbrane) ustupe na privremeno korišćenje uz naknadu državnim organima, Vojsci Srbije i civilnoj zaštiti.

Izvor: Vebsajt Ministarstva odbrane, 26.01.2017.
Naslov: Redakcija