Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU: Inspektor koji na dan stupanja na snagu ovog zakona (29. april 2015. godine) ima najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima inspekcijskog nadzora oslobođen je obaveze polaganja ispita za inspektora


Do aprila 2018. godine svi inspektori od lokalnog do republičkog nivoa, sa stažom manjim od sedam godina, obavezni su da polože ispit za inspektora.

Prva grupa od 21 inspektora polagala je ispit, ubuduće obavezan za sve službenike koji će se zapošljavati na inspekcijskim poslovima.

Ispitna obaveza doneta je Zakonom o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015) i odnosi se na oko 1.700 inspektora. Da će polagati u januaru saznali su krajem decembra, tako da je bilo malo vremena za učenje nekoliko stotina stranica gradiva.

Stopostotna prolaznost zabeležena je na pismenom ispitu. Usmeni deo po nekoliko inspektora u grupi polagalo je pred stručnjacima.

"Ko ne položi taj ispit, ne zadovoljava uslove za obavljanje tih poslova i neće moći da obavlja te poslove. Polažu Zakon o inspekcijskom nadzoru, polažu Zakon o opštem upravnom postupku, Privredno i Krivično pravo i polažu veštine koje su potrebne za obavljanje inspekcijskih poslova", kaže predsednik Ispitne komisije Zoran Petrović.

U prvom januarskom roku samo dva inspektora nisu položila ispit, a sledeći je zakazan u februaru.

Pripremu i kontrolu ispita, organizovali su univerzitetski profesori, stručnjaci iz Privredne komore i inspektori sa dugogodišnjim iskustvom, a prijava ispita i dostava dokumenata mogu se uraditi preko portala elektronske uprave.

Izvor: Vebsajt RTS, Srđan Dimitrijević, 26.01.2017.
Naslov: Redakcija