Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

GRAD BEOGRAD: Donete odluke o Gradskoj upravi grada Beograda, o rebalansu budžeta Grada Beograda za 2017. godinu, o određivanju komunalnih delatnosti, o lokalnim komunalnim taksama


Gradska uprava Beograda imaće ubuduće dva nova sekretarijata - Sekretarijat za javni prevoz i Sekretarijat za javne prihode, odlučili su odbornici beogradskog parlamenta.

Odbornici Skupštine grada doneli su novu odluku o Gradskoj upravi grada Beograda, kojom se obrazuju i počinju s radom – Sekretarijat za javne prihode i Sekretarijat za javni prevoz. Odluka je rezultat usklađivanja sa više zakona, a novi sekretarijati preuzeće postojeće poslove, predmete i zaposlene.

Sekretarijat za javni prevoz uvodi se umesto dosadašnje Direkcije za javni prevoz, a Sekretarijat za javne prihode umesto Uprave za javne prihode.

Gradski sekretar za upravu Milan Brkljač istakao je da je uvođenje dva nova sekretarijata bilo potrebno radi efikasnijeg i celishodnijeg organizovanja poslova u Gradskoj upravi, odnosno zbog velikog obima posla.

Kako se navodi u Odluci, Sekretarijat za javne prihode baviće se, između ostalog, utvrđivanjem, kontrolom i naplatom u javnopravnom odnosu poreza na imovinu i drugih izvora javnih prihoda za koje je nadležan u skladu sa posebnim propisom.

Sekretarijat za javni prevoz baviće se poslovima koji se, između ostalog, odnose na organizaciju, način obavljanja i korišćenja javnog linijskog prevoza, organizacijom prevoza u linijskoj plovidbi, načinom obavljanja taksi prevoza u gradu.

Skupština Grada Beograda donela je Odluku o određivanju komunalnih delatnosti. Kako je obrazložila gradska sekretarka za komunalno-stambene poslove Nina Jandrić, razlog za donošenje ove Odluke jeste prestanak važenja zakona na osnovu kojeg je doneta prethodna odluka.

Određene su delatnosti od lokalnih interesa na teritoriji grada Beograda. To su održavanje javnih toaleta, kupatila, časovnika, bunara i česama, kao i objedinjena obrada i naplata komunalnih usluga. Odluka određuje i obezbeđivanje uslova za uređivanje, upotrebu, unapređenje i zaštitu građevinskog zemljišta, te pripremu i realizaciju srednjoročnih i godišnjih programa uređivanja građevinskog zemljišta. Potonja delatnost je nova i od vitalnog je interesa za Beograd– rekla je Nina Jandrić.

Stupanjem na snagu ove Odluke prethodna prestaje da važi, a za realizaciju nisu potrebna posebna sredstva.

Na sednici gradske Skupštine usvojena je i Odluka o rebalansu budžeta Grada Beograda za 2017. godinu.

Zamenik gradonačelnika Andreja Mladenović istakao je da rebalansom budžeta obim sredstava nije promenjen, ali su izmenjene pojedine stavke, na prvom mestu zbog formiranja novih sekretarijata. Rebalans se donosi i zbog izmene Odluke o građevinskom zemljištu, te se iznos od 10,7 milijardi dinara za uređivanje gradskog građevinskog zemljišta sada nalazi na poziciji Sekretarijata za komunalne i stambene poslove.

Ukupni tekući prihodi i primanja budžeta od prodaje nefinansijske imovine ostali su nepromenjeni i iznose oko 87,35 milijardi dinara. Nisu promenjena ni primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine i iznose oko 4,38 milijardi dinara. Ukupni rebalansirani prihodi budžeta iznose oko 99,7 milijardi dinara – rekao je Mladenović.

Ukupan deficit je 6,29 odsto. To se, međutim, neće odraziti na investicije, a kako je Mladenović naglasio, za tu namenu predviđeno je oko 10 milijardi i 130 miliona dinara.

Kapitalni budžet iznosi oko 24,4 milijarde dinara, odnosno 24,5 odsto ukupnih rashoda. Tako je rebalansirani budžet investicioni, što je od izuzetnog značaja – istakao je Mladenović.

Zamenik gradonačelnika je podvukao da krediti i kamate i dalje opterećuju gradsku kasu, ali da od 2013. godine nijedan nov kredit nije uzet. Takođe, nijedno pravo koje ostvaruju najsiromašniji nije ukinuto, niti su subvencije smanjivane.

Mladenović je podsetio da se investicioni ciklus nastavlja, te da je 69 gradilišta aktivno u Beogradu, a da je za 2017. godinu planirano još 50 novih projekata. Broj projekata višestruko je veći u odnosu na zatečeno stanje 2013. godine, kada su, kako je naveo zamenik gradonačelnika, bila "otvoreno" samo tri projekta u Beogradu posredstvom Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda.

Na sednici je izmenjena i dopunjena Odluka o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta gada u 2018. i 2019. godini, kao i Odluka o lokalnim komunalnim taksama.

Odbornici Skupštine grada usvojili su Plan detaljne regulacije za izgradnju MRS "Bežanija", sa gradskim gasovodnim priključkom, od postojećeg gradskog gasovoda u Zemunskoj do planirane MRS "Bežanija", opština Novi Beograd. Takođe, usvojen je i Plan detaljne regulacije za Avalsku ulicu u Železniku, opština Čukarica.

Prvi plan rezultat je inicijative i sredstava "Srbijagasa". Područje je delimično priključeno na daljinski sistem grejanja sistema toplana "Novi Beograd", a plan omogućava definisanje urbanističkog rešenja gasovodne mreže, definisanje infrastrukturne površine za gasnu merno-regulacionu stanicu, izradu tehničke dokumentacije i projektovanje, te izgradnju gasovodne mreže i postrojenja. Površina obuhvaćena planom je 0,6 hektara.

Kad je reč o Avalskoj ulici, plan se odnosi na izgradnju i rekonstrukciju saobraćajne i infrastrukturne mreže, kao i za definisanje nove lokacije za izmeštanje stanice za snabdevanje gorivom. Sredstva za izradu plana obezbedila je Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda.

Dato je i "zeleno svetlo" za izradu plana detaljne regulacije dela Makiškog polja na Čukarici, obuhvata oko 680 hektara, kao i za izmenu i dopunu Plana detaljne regulacije područja Jajinci, između ulica Ruža 3 i Nova 13, na Voždovcu.

Izvor: Vebsajt RTS i Beoinfo, 26.01.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija