Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽAN KONSTITUTIVNI SASTANAK RADNE GRUPA ZA SARADNJU MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE I PRIVREDNE KOMORE SRBIJE: Cilj obrazovanja Radne grupe je unapređenje aktivnosti u oblasti sistema državne uprave, pripreme zakona, drugih propisa, standarda i mera u oblasti elektronske uprave i drugih pitanja od značaja za privrednike


U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) 25. januara 2017. godine održan je konstitutivni sastanak Radne grupe za saradnju između MDULS i Privredne komore Srbije (PKS), uz učešće predsednika Radne grupe, državnog sekretara u MDULS Miloša Popovića i članova radne grupe iz obe institucije.

Na sastanku su razmotrene teme koje se tiču registra administrativnih taksi na lokalu, Zakona o adresnom registru, Zakona o teritorijalnim jedinicama i eUprave.

Sastanci Radne grupe biće održavani jednom mesečno.

Cilj obrazovanja Radne grupe je saradnja dveju institucija radi razmatranja pitanja od zajedničkog interesa za MDULS i PKS, u cilju unapređenja aktivnosti u oblasti sistema državne uprave, pripreme zakona, drugih propisa, standarda i mera u oblasti elektronske uprave i drugih pitanja od značaja za privrednike u Republici Srbiji.

Izvor: Vebsajt Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, 25.01.2017.
Naslov: Redakcija