Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI: Statutom političke stranke, odnosno ugovorom o obrazovanju političkog subjekta, mora biti predviđeno imenovanje lica odgovornog za finansijsko poslovanje, podnošenje izveštaja, vođenje knjiga i kontakt sa Agencijom za borbu protiv korupcije


Agencija za borbu protiv korupcije podseća političke subjekte da su prema odredbi člana 31. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti("Sl. glasnik RS", br. 43/2011 i 123/2014) dužni da imenuju lice odgovorno za finansijsko poslovanje, podnošenje izveštaja, vođenje knjiga i kontakt sa Agencijom (ovlašćeno lice), kao i da obaveste Agenciju o imenovanju ili promeni tog lica.

Podaci u vezi sa ovlašćenim licem političkog subjekta koje je potrebno dostaviti Agenciji su:

  • ime i prezime,
  • JMBG,
  • zanimanje,
  • mesto i adresa stanovanja,
  • mesto i adresa zaposlenja,
  • državljanstvo,
  • kontakt telefon,
  • elektronska adresa i
  • za odgovorno lice u političkoj stranci, potrebno je obavestiti Agenciju i o funkciji koju ovlašćeno lice obavlja u tom pravnom licu.

Podaci se mogu se dostaviti u formi Sporazuma o osnivanju grupe građana (u slučaju kada je reč o grupi građana) i Koalicionog sporazuma (u slučaju kada je reč o koaliciji političkih subjekata).

U slučaju da se podaci dostavljaju u drugoj formi, neophodno je da budu potpisani i overeni pečatom (važi za političke stranke i koalicije).

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011 i 123/2014)

Ovlašćeno lice

Član 31

Statutom političke stranke, odnosno odgovarajućom odlukom političkog subjekta, mora biti određen način obavljanja unutrašnje kontrole finansijskog poslovanja i pravo članova, odnosno birača koji podržavaju izbornu listu, da se upoznaju sa prihodima i rashodima političkog subjekta.

Statutom političke stranke, odnosno ugovorom o obrazovanju političkog subjekta, mora biti predviđeno imenovanje lica odgovornog za finansijsko poslovanje, podnošenje izveštaja, vođenje knjiga i kontakt sa Agencijom (u daljem tekstu: ovlašćeno lice).

Politički subjekat obaveštava Agenciju o imenovanju ovlašćenog lica iz stava 2. ovog člana u roku od tri dana od dana njegovog imenovanja.

Politički subjekat dužan je da u slučaju bilo kakve promene ovlašćenog lica, Agenciju obavesti o nastaloj promeni.

Ovlašćeno lice potpisuje sve finansijske izveštaje političkog subjekta i odgovorno je za vođenje evidencije u vezi sa finansiranjem političkog subjekta.

Na zahtev Agencije ovlašćeno lice je dužno da dostavi knjigovodstvene podatke iz člana 27. ovog zakona na uvid i u toku finansijske godine.

Politički subjekat čuva izveštaje iz čl. 28. i 29. ovog zakona najmanje šest godina od dana podnošenja Agenciji. 

Izvor: Vebsajt Agencija za borbu protiv korupcije, 22.01.2016.
Naslov: Redakcija