Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OGLAŠAVANJU: Alkoholna pića koja imaju do 20 odsto alkohola mogu se reklamirati od 18 sati do šest ujutru, a ona sa više od 20 odsto alkohola od 23 do šest sati ujutru. Reklamiranje na otvorenom prostoru je u isključivoj nadležnosti lokalnih samouprava, koje će određivati uslove i način oglašavanja. Po prvi put se reguliše oglašavanje igara na sreću, koje je ograničeno na period od 21 sat do šest ujutru, dok je njihovo reklamiranje na otvorenom u blizini škola i sličnih ustanova zabranjeno


Alkoholna pića sa manje od 20 odsto alkohola ubuduće će moći da se reklamiraju u elektronskim medijima od 18 do šest sati ujutru, a sa većim procentom alkohola od 23 do šestu ujutru, predviđeno je Zakonom o oglašavanju koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila 26. januara 2016. godine.

Reklamiranje pića koje sadrži do 20 odsto alkohola biće dozvoljeno i na javnom prostoru, na mestu koje je udaljeno najmanje 100 metara vazdušnom linijom od najbliže tačke kompleksa predškolske, školske, zdravstvene ili ustanove namenjene maloletnicima, na prevoznim sredstvima, osim sredstava javnog prevoza.

Usvojeni Zakon postavlja minimalna, transparentna i objektivna merila za sve učesnike u tom procesu, a njime se, pored ostalog, zabranjuje obmanjujuće oglašavanje, oglašavanje koje sadrži prikaz maloletnika u opasnoj situaciji, oglašavanje koje neposredno poziva maloletnike na kupovinu roba li usluga ili da to zahevaju od svojih roditelja, zabrana reklamiranja mleka, druge hrane i pića za odojčad do šest meseci i pribora za njhovo korišćenje.

Propisano je i da u okviru jednog punog sata emitovanog programa komercijalnih pružalaca medijske usluge, TV oglašavanje i TV prodaja ne mogu zauzimati više od 20 odsto vremena, a za programe ustanove javnog medijskog servisa i pružaoce medijske usluge civilnog sektora više od 10 odsto.

Prenosi međunarodnih sportskih događaja od nacionalnog značaja posredstvom ustanova javnog medijskog servisa mogu da se prekidaju najduže devet minuta po satu, s tim da kupno emitovanje TV oglašavanja i TV prodaje može trajati najduže 10 odsto od ukupno dnevnog emitovanog sportskog programa.

Propisano je i da je oglašavanje na plakatu koji se postavlja na javnoj površini dozvoljeno ako je javna površina za postavljanje plakata aktom jedinice lokalne samouprave određena za te namene ili ako je za postavljanje plakata na javnoj površini potrebna dozvola jedinica lokalne samouprave, po pribavljanju te dozvole.

Za one koji krše odbredbe zakona predviđena je kazna od 300.000 do dva miliona dinara.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 26.01.2016.
Naslov: Redakcija