Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNOM OKUPLJANJU: Javna okupljanja mogu da se održavaju, po pravilu, u vremenu između šest i 24 sata. Okupljanjem se smatra okupljanje više od 20 lica radi izražavanja, ostvarivanja i promovisanja državnih, političkih, socijalnih i nacionalnih uverenja i ciljeva, drugih sloboda i prava u demokratskom društvu


Okupljanje ubuduće neće biti dozvoljeno na mestu na kojem, zbog karakteristika samog mesta ili njegove posebne namene, preti opasnost od nastupanja ugrožavanja bezbednosti ljudi i imovine, javnog zdravlja, morala, prava drugih ili bezbednosti. To su zdravstvene ustanove, škole, predškolske ustanove, prostor ispred objekata od strateškog i posebnog značaja za odbranu i bezbednost države.

To je predviđeno Zakonom o javnom okupljanju koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila 26. januara 2016. godine.

Takođe, okupljanje neće biti dozvoljeno na mestima na kojima se njegovim održavanjem krše ljudska i manjinska prava i slobode drugih, ugrožava moral ili na mestima koja su zatvorena za javnost.

Javna okupljanja mogu da se održavaju, po pravilu, u vremenu između šest i 24 sata.

Okupljanjem se smatra okupljanje više od 20 lica radi izražavanja, ostvarivanja i promovisanja državnih, političkih, socijalnih i nacionalnih uverenja i ciljeva, drugih sloboda i prava u demokratskom društvu.

Okupljanjem se smatraju i drugi oblici okupljanja kojima je svrha ostvarivanje verskih, kulturnih, humanitarnih, sportskih, zabavnih i drugih interesa.

Organizator okupljanja dužan je da angažuje redarsku službu i obezbedi održavanje mirnog okupljanja na način da se onemogući izbijanje nasilja i nedolično ponašanje učesnika tokom trajanja okupljanja, kao i prilikom dolaska i odlaska učesnika skupa sa mesta okupljanja.

Takođe je dužan da vodi i nadzire okupljanje i organizuje i usmerava rad redara, omogući nesmetan prolazak vozilima hitne pomoći, policije, vatrogasnim vozilima i vozilima javnog saobraćaja, postupi po naređenjima nadležnog organa, prekine okupljanje ako nastupi neposredna opasnost za bezbednost ljudi i imovine i o tome odmah obavesti policiju.

Ukoliko to ne obezbedi za fizičko lice kao organizatora, predviđena je kazna u iznosu od 70.000 do 100.000 dinara, a za fizičko lice koje je vođa okupljanja kazna od 50.000 do 100.000 dinara.

Ukoliko fizičko lice pokuša da bude organizator ili održi okupljanje na mestu na kome to nije dozvoljeno ili to ne prijavi nadležnom organu sleduje mu novčana kazna od 100.000 do 150.000 dinara, predviđeno je Zakonom.

Ista kazna predviđena je i ako neko pokuša ili održi okupljanje protivno rešenju kojim se ne dozvoljava održavanje javnog okupljanja.

Novčanom kaznom u iznosu do 30.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice, učesnik okupljanja ako ne postupi po nalozima organizatora ili vođe okupljanja i ne napusti mesto okupljanja.

Okupljanja na otvorenom prostoru prijavljuju se Ministarstvu unutrašnjih poslova, organizacionoj jedinici nadležnoj po mestu okupljanja, odnosno po mestu početka okupljanja u pokretu.

Prijava se podnosi najkasnije pet dana pre vremena određenog za početak održavanja okupljanja.

U skladu sa tim zakonom ne prijavljuju se okupljanja u zatvorenom prostoru, verska okupljanja u verskim objektima i druga tradicionalna narodna okupljanja, vašari, sabori, svadbe, pogrebi, državne svečanosti, jubileji i druga okupljanja koja organizuju državni organi...

Izvor: Vebsajt Tanjug, 26.01.2016.
Naslov: Redakcija