Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O TARIFI O NAGRADAMA I NAKNADAMA TROŠKOVA ZA RAD IZVRŠITELJA: Pravilnkom, koji stupa na snagu 30. januara 2016. godine, kao najniži iznos potraživanja na osnovu koga se obračunava naknada za rad izvršitelja određuje se iznos od 12.000 dinara. Tarifa za razmatranje sudskih spisa više ne zavisi od visine duga, već iznosi 1.200 dinara, čime se ograničava i različito postupanje izvršitelja prilikom obračuna ovih troškova


Od 30. januara 2016. godine građani će plaćati manje naknade za rad izvršitelja u postupcima za namirenje dugova za neplaćene komunalne usluge, kao što su "infostan" i struja.

Ministarstvo pravde donelo je Pravilnik o izmenama Pravilnika o tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016 - dalje: Pravilnik), kojim su smanjeni iznosi naknade koja pripada izvršitelju za najniže iznose potraživanja, mahom za komunalne usluge prema fizičkim licima.

Građani će za dug do 12.000 dinara plaćati 3.600 dinara, umesto dosadašnjih 6.000 dinara, dok će za dug između 12.000 i 30.000 dinara, izvršiteljima plaćati 6.000 dinara.

Za više iznose naknada se računa prema vrednosti potraživanja i te tarife nisu menjane.

Pravilnikom se kao najniži iznos potraživanja na osnovu koga se obračunava naknada za rad izvršitelja određuje iznos od 12.000 dinara, umesto dosadašnjih 30.000 dinara.

Pored toga, naknade za pojedine troškove izvršitelja, kao što su troškovi za fotokopiranje spisa, smanjene su za više od 50 odsto, navode u Ministarstvu pravde.

Pravilnikom je utvrđena naknada od 1.200 dinara izvršitelju za razmatranje sudskih spisa.

Naime, do sada je izvršitelj za to mogao da naplati iznos od više hiljada dinara, s obzirom na to da su se troškovi računali prema vrednosti potraživanja.

To znači da naknada tih troškova više ne zavisi od visine duga, čime se ograničava i različito postupanje izvršitelja prilikom obračuna ovih troškova, naglašavaju u Ministarstvu pravde.

Pravilnik će se primenjivati do 1. jula 2016. godine, s obzirom na to da Ministarstvo pravde radi na izradi potpuno novog Pravilnika o tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja koji će biti usklađen sa novim Zakonom o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015), koji stupa na snagu 1. jula 2016. godine.

Izvor: Vebsajt RTS, 25.01.2016.
Naslov: Redakcija