Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: Cilj - smanjene neefikasnosti sistema izvršenja


Neefikasan sistem izvršenja pravnosnažnih presuda predstavlja jedan od najozbiljnijih problema u mnogim evropskim zemljama, podrivajući tako efikasnost pravosudnog sistema i poverenje javnosti u njega. U tome pravosudni sistem Srbije nije izuzetak, rekao je ministar pravde Nikola Selaković prilikom zvaničnog uručenja "Sveobuhvatne analize izveštaja o sistemu izvršenja u Srbiji".

Selaković je podsetio da se sudovi u Srbiji suočavaju sa značajnim brojem zaostalih izvršnih predmeta i mnogim problemima u postupku izvršenja koji su vezani za zakonski okvir i nedelotvorno postavljen postupak, kao i za nedovoljno finansijskih sredstava.

Selaković je naglasio da su navedeni problemi bili osnova za donošenje Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 99/2011 - dr. zakon, 109/2013 - odluka US, 55/2014 i 139/2014), koji je pored sistema sudskog izvršenja uveo i sistem privatnih izvršitelja, i dodao da je uvođenje izvršitelja u pravosudni sistem Republike Srbije dovelo do poboljšanja u sistemu izvršenja, ali i da je prošlo dovoljno vremena za sistematsko preispitivanje usvojenih rešenja i poboljšanja istih.

Selaković je istakao da Radna grupa Ministarstva pravde, u skladu sa Nacionalnom strategijom za reformu pravosuđa za period 2013-2018. godine ("Sl. glasnik RS", br. 57/2013), kao i Akcionim planom za pregovaranje u Poglavlju 23, veoma intenzivno radi na izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, i dodao da će ona u svom radu primeniti preporuke u pogledu poboljšanja sistema nadzora i kontrole rada izvršitelja, disciplinske odgovornosti, postojanja jasno utvrđenih pravila etike i profesionalnih standarda, a sve sa ciljem jačanja sistema vladavine prava, pravne sigurnosti i pravne predvidivosti u Srbiji.

Izveštaj o sistemu izvršenja u Srbiji nastao je u okviru Projekta "Vladavina prava i izvršenje" (RoLE) koji finansira Evropska unija, a ministru Selakoviću izveštaj je predao vođa GIZ Programa za pravne i pravosudne reforme Majk Falke.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 26.01.2015.