Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MINISTARSTVO PRIVREDE POČINJE PROCES JAVNIH KONSULTACIJA OBJAVLJIVANJEM PREDLOGA NACRTA STRATEGIJE RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA I KONKURENTNOSTI ZA PERIOD 2014-2020. GODINE I PRATEĆEG AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA PERIOD 2014-2015. GODINE


Ministarstvo privrede pokrenulo je postupak izrade Nacrta strategije razvoja preduzetništva i konkurentnosti za period 2014-2020. godine i pratećeg Akcionog plana za sprovođenje strategije za period 2014-2015. godine, koji će, na celovit i dosledan način, utvrditi osnovne prioritete u razvoju konkurentnosti, s naglaskom na mala i srednja preduzeća i načine njihovog ostvarivanja u narednim godinama. Strategija razvoja preduzetništva i konkurentnosti za period od 2014. do 2020. godine u nacionalnom strateškom okviru za razvoj konkurentnosti Republike Srbije treba da zameni Strategiju razvoja konkurentnih i inovativnih malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji za period od 2008. do 2013. godine, prethodni strateški dokument, čiji je vremenski period istekao. Strategija će predstavljati okvir mera za unapređenje preduzetništva i konkurentnosti u narednom srednjoročnom periodu u sledećim ključnim oblastima: unapređenje poslovnog okruženja, unapređenje pristupa izvorima finansiranja, unapređenje kvaliteta radne snage, podrška za razvoj inovacija, unapređenje pristupa novim tržištima i jačanje ženskog preduzetništva i preduzetništva mladih.

Deset ključnih mera odnose se na usvajanje izmena i dopuna Zakona o privatizaciji, Zakona o stečaju, smanjenje nameta na rad, izmenu radnog zakonodavstva, reformu sistema izdavanja građevinskih dozvola, uvođenje korporativnog upravljanja u javna preduzeća, reformu inspekcijskog nadzora, registraciju of-šor (off-shore) preduzeća, usvajanje izmena i dopuna Zakona o turizmu u cilju smanjenja sive ekonomije, usvajanje Zakona o zadrugama i Zakona o zanatstvu.

Prilikom pripreme Nacrta strategije i akcionog plana u potpunosti su uvažene smernice iz dokumenata koja utvrđuju politiku Evropske unije u ovoj oblasti, regionalnih strateških dokumenata i nacionalnih strateških dokumenatakoji uređuju oblasti povezane sa konkurentnošću i preduzetništvom. Posebna pažnja posvećena je uključivanju preporuka sadržanih u Izveštaju Svetske banke o poslovanju u Srbiji, Izveštaju o globalnoj konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma, Sivoj knjizi NALED-a, Beloj knjizi Saveta stranih investitora, kao i analizama Projekta za bolje uslove poslovanja USAID, Privredne komore Srbije i Unije poslodavaca Srbije. Takođe, obavljeno je i usklađivanje sa svim nacionalnim dokumentima.

Nacrte strategije i akcionog plana, koji je prethodno razmotrila međuministarska radna grupa, možete preuzeti na ovoj internet stranici i dostaviti predloge i primedbe na dokumente u toku postupka javnih konsultacija, otvorenih do 31. januara 2014. godine na e-adresu: preduzetnistvo@privreda.gov.rs.

Nacrt Strategije razvoja preduzetništva i konkurentnosti za period 2014-2020. godine (ONLINE)

Nacrt pratećeg Akcionog plana za sprovođenje strategije za period 2014-2015. godine (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva privrede, 26.1.2014.