Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SUD U STRAZBURU – ORJENTACIONI ROK ZA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU OKO DVE GODINE


U 66 osnovnih sudova, umesto dosadašnja 34, i u 16 sudskih jedinica umesto čak 130, koliko je postojalo u sudskoj mreži do kraja prošle godine, počela su da se zakazuju prva suđenja.

Prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu pravde Danila Nikolića, svaki sudija je zadržao predmete u kojima je sudio bez obzira na to u koji je sud raspoređen, ako je taj sud zadržao nadležnost.

- Stranke će imati pravo da sudovima redovne nadležnosti podnose zahteve za utvrđivanje da im je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku - kaže Nikolić.

Sudiji za koga neposredno viši sud utvrdi da je izvršio povredu prava na suđenje u razumnom roku to svakako ne ide u prilog. Naprotiv. Prema Nikolićevim rečima, to ukazuje na sumnju da je povredio to pravo zato što nije dovoljno posvećen svojoj funkciji ili zato što nije dovoljno stručan.

Najveće promene preživela su dva beogradska osnovna suda, koja su bila podeljena prema opštinama. Sada postoje tri, a formirana su, shodno materiji s kojom postupaju, kao krivični, parnični i vanparnični.

- Svi ovi sudovi i dalje se nalaze na onim adresama na kojima su bili i ranije - objašnjava portparol Prvog osnovnog suda u Beogradu Ivana Ramić. Suđenja se zakazuju u svim onim predmetima u kojima je to moguće.

SUD U STRAZBURU – RAZUMAN ROK DVE GODINE

Vrhovni kasacioni sud saopštio je da se odredbe Zakona o uređenju sudova koje će građanima omogućiti da zbog predugog suđenja tuže sud neposredno višem sudu primenjuju od 21. maja ove godine. Do tog datuma građani mogu da se za zaštitu prava na suđenje jave u razumnom roku.

- "RAZUMAN ROK" NEGDE MOŽE DA BUDE GODINU I PO, A U NEKOM SLUČAJU ČETIRI GODINE. NO, NEKI ORIJENTACIONI ROK KOJI JE UTVRDIO SLUČAJ IZ SUDA U STRAZBURU JE OKO DVE GODINE - POJASNIO JE NIKOLIĆ.

 

Izvor: www.vecernjenovosti.rs, E. Radosavljević