Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Propisi


 • ZAKON O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013 i 4/2014 - usklađeni din. izn.)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 1212/2013 OD 26. NOVEMBRA 2013. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 1228/2013 OD 28. NOVEMBRA 2013. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 1229/2013 OD 28. NOVEMBRA 2013. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 1230/2013 OD 28. NOVEMBRA 2013. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 1231/2013 OD 28. NOVEMBRA 2013. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 1232/2013 OD 28. NOVEMBRA 2013. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 1405/2013 OD 20. DECEMBRA 2013. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 863/2013 OD 5. SEPTEMBRA 2013. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 5/2014)
 • SPISAK ROBA KOJE PODLEŽU ZDRAVSTVENO SANITARNOJ KONTROLI PRI UVOZU (Ažurirano 1.1.2014.)
 • SPISAK ROBA SA TARIFNIM OZNAKAMA KOJE PRI UVOZU PODLEŽU FITO-SANITARNOJ KONTROLI (Ažurirano 1.1.2014. godine)
 • SPISAK ROBE SA TARIFNIM STAVOVIMA KOJI PODLEŽU VETERINARSKO-SANITARNOJ KONTROLI PRI UVOZU (Ažurirano 1.1.2014. godine)
 • ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA (''Sl. list grada Sremska Mitrovica'', br. 12/2013)
 • ODLUKA O NAČINU UTVRĐIVANJA PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA (''Sl. list grada Sremska Mitrovica'', br. 12/2013)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA I NAJOPREMLJENIJE ZONE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA (''Sl. list grada Sremska Mitrovica'', br. 12/2013)
 • ODLUKA O SAVETNIKU ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA (''Sl. list grada Sremska Mitrovica'', br. 12/2013)
 • ODLUKA O UVOĐENJU SAMODOPRINOSA NA PODRUČJU MESNE ZAJEDNICE JARAK ZA PERIOD OD 2012. DO 2016. GODINE (''Sl. list grada Sremska Mitrovica'', br. 12/2013)
 • ODLUKA O VISINI STOPE AMORTIZACIJE ZA UTVĐIVANJE POREZA NA IMOVINU (''Sl. list grada Sremska Mitrovica'', br. 12/2013)
 • ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 12/2013)
 • ZAKLJUČAK O OBRAZOVANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 13/2009)
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1212/2013 of 26 November 2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 317/30 of 28.11.2013 -
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1228/2013 of 28 November 2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 322/6 of 3.12.2013 -
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1229/2013 of 28 November 2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 322/8 of 3.12.2013 -
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1230/2013 of 28 November 2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 322/11 of 3.12.2013 -
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1231/2013 of 28 November 2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 322/13 of 3.12.2013 -
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1232/2013 of 28 November 2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 322/15 of 3.12.2013 -
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1405/2013 of 20 December 2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 349/91 of 21.12.2013 -
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 863/2013 of 5 September 2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 240/17 of 7.9.2013 -
Izvor: Paragraf Lex