Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

STOPA RIZIKA OD SIROMAŠTVA U SRBIJI IZNOSI 25,7 ODSTO


Republički zavod za statistiku saopštio je da je Anketa o prihodima i uslovima života u 2017. godini sprovedena po peti put, sa ciljem da se prikupe podaci na osnovu kojih se izračunavaju indikatori siromaštva, socijalne isključenosti i uslova života.

Istraživanje se sprovodi jedanput godišnje, po standardizovanoj metodologiji, koja se primenjuje u svim državama članicama Evropske unije.

Podaci za 2014, 2015. i 2016. godinu revidirani su zbog primene inovativnih metoda u obradi podataka, koji su doprineli poboljšanju kvaliteta izračunatih indikatora.

Stopa rizika od siromaštva (ova lica nisu nužno siromašna, već samo imaju veći rizik da to budu) u 2017. godini iznosila je 25,7 odsto.

Stopa rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti (ova lica su u riziku od siromaštva ili su izrazito materijalno uskraćena ili žive u domaćinstvima veoma niskog inteziteta rada) iznosila je 36,7 odsto.

Posmatrano prema starosti, lica mlađa od 18 godina najviše su bila izložena riziku od siromaštva (30,5 odsto), kao i lica od 18 do 24 godine (29,7 odsto). Najnižu stopu rizika od siromaštva imale su osobe starije od 65 godina (21,3 odsto).

Najvišu stopu rizika od siromaštva imala su lica u domaćinstvima koja čine dve odrasle osobe s troje ili više izdržavane dece 55,8 odsto, zatim lica mlađa od 65 godina koja žive u jednočlanim domaćinstvima 39,6 odsto.

U zavisnosti od radnog statusa, kod lica starih 18 i više godina, najizloženija riziku od siromaštva bila su nezaposlena lica (50,7 odsto), dok je najniža stopa rizika od siromaštva kod zaposlenih kod poslodavca (6,8 odsto).

Kod samozaposlenih lica ova stopa iznosila je 35,5 odsto, a kod penzionera 17,5 odsto.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 25.12.2018.
Naslov: Redakcija