Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA OCENU STRUČNOSTI, OSPOSOBLJENOSTI I DOSTOJNOSTI KANDIDATA ZA SUDIJU KOJI SE PRVI PUT BIRA: Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika pozdravlja odluku o pokretanju ocene zakonitosti Pravilnika, ali ukazuje i na sukob interesa o čemu će obavestiti i Agenciju za borbu protiv korupcije


Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije pozdravlja hitnost u postupanju Ustavnog suda Srbije u vezi sa pokretanjem postupka za utvrđivanje nezakonitosti i obustave izvršenje pojedinačnog akta ili radnje preduzete na osnovu Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za sudiju koji se prvi put bira ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016 - dalje: Pravilnik).

- Ovakva ažurnost svakako prestavlja kvalitet u radu Ustavnog suda Srbije, te se nadamo da će ispoljena hitnost u postupanju Ustavnog suda Srbije, biti bez izuzetka, zbog čega očekujemo da će nastaviti na isti način i povodom drugih inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti akta kojima se uređuje postupak prvog izbora na pravosudnu funkciju, baš kao i donošenje privremenih mera, koje su prema našem iskustvu, po pravilu, izostajale - precizira se u saopštenju.

Međutim, USTP u isto vreme izražava bojazan da su prilikom odlučivanja u predmetima po inicijativi Alumni klub Pravosudne Akademije, došlo do povrede odredaba Pravilnika o radu Ustavnog suda, obzirom da su pojedine sudije Ustavnog suda Republike Srbije, imale obavezu da podnesu predlog da se izuzmu iz postupanja u smislu člana 42 navedenog Pravilnika, usled eventualnog sukoba interesa, o čemu će USTP svakako obavestiti i Agenciju za borbu protiv korupcije.

Takođe, nejasno je zašto se baš u ovom trenutku donose ovako bitne odluke, imajući u vidu da je Ustavni sud imao čak celu 2017. godinu da odluči o Inicijativama za ocenu zakonitosti i ustavnosti Pravilnika Visokog saveta sudstva, obzirom da će svakako i neminovno, na ovaj način i donošenjem ovakvih mera stopirati rad pravosuđa. U ovom trenutku u toku su dva izbora za sudije Privrednog suda u Beogradu i sudije Upravnog suda, a vrlo je bilo izvesno da će u skorije vreme biti i raspisan veliki izbor za sudije osnovnih sudova.

- Pitamo se, ukoliko se stopira svaki dalji izbor, u trenutku kada vapimo za većim brojem zaposlenih, ne samo sudija već i pomoćnika i administracije, čiji je to interes, imajući u vidu trenutno broj nerešenih predmeta - navodi se u saopštenju.

Napominju da je USTP dana 31.07.2017. godine podnelo inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba 77-a Zakona o javnom tužilaštvu ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 38/2012 - odluka US, 121/2012, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 106/2015 i 63/2016 - odluka US) i člana 45-a Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US, 106/2015, 63/2016 - odluka US i 47/2017), nalazeći da se osporenim odredbama krši načelo jednakosti građana i povređuje Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) zajemčeno pravo na stupanje na javne funkcije pod jednakim uslovima, da se osporenim odredbama ograničava Ustavom utvrđena nadležnost Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, te da se istima ovi organi, između ostalog, obavezuju na donošenje Pravilnika kojima se diskriminišu kandidati u postupku izbora na javnotužilačku i sudijsku funkciju, a što predstavlja prethodno pitanje za rešavanje u predmetu za ocenu zakonitosti Pravilnika od strane Ustavnog suda Srbije.

USTP apeluje da Ustavni sud Srbije istovremeno sa ocenom zakonitosti Pravilnika odluči i o ustavnosti odredaba zakona koje Državno veće tužilaca i Visoki savet sudstva obavezuju na donošenje ovih Pravilnika, kao i da prihvati privremenu meru koja je predložena.

- Smatramo da je neophodno da se primene isti principi ažurnosti u radu Ustavnog suda Srbije, obirom da se praktično radi o jedinstvenom problemu, čiji je uzrok u različitom tumačenju odredba člana 77-a Zakona o javnom tužilaštvu i 45-a Zakona o sudijama i njihovom primenom u praksi, a za koje odredbe USTP smatra da su neustavne i da kao takve treba da budu uklonjene iz pravnog poretka Republike Srbije. Ključni uzrok problema koji su uočeni vezano za prvi izbor sudija na pravosudnu funkciju nije Pravilnik Visokog saveta sudstva, koji su doneti na osnovu ovih zakona, već upravo odredbe samih zakona, za koje nalazimo da direktno diskriminišu građane Republike Srbije, koji konkurišu za pravosudnu funkciju i koji obavezuju Visoki savet sudstva da Pravilnik donese, te je neophodno da se što pre ispita ustavnost osporenih odredaba i omogući Visokom savetu sudstva da nesmetano sprovode svoja ovlašćenja u postupku predlaganja zamenika javnih tužilaca i sudija za prvi izbor - navodi se u saopštenju.

Stoga, apeluju i na Visoki savet sudstva da podigne glas, i zaustavi ovakve postupke, na taj način što će za početak, utvrditi koliki učinak imaju svršeni Akademci, za koje se smatra da rade koliko i zaposleni pomoćnici, koji broj odluka - nacrta mesečno imaju obavezu da urade, i to sve u odnosu na izveštaje sudijskih pomoćnika, koji se od 01.07.2016. godine prate po posebnoj proceduri, kao i u odnosu na sve izveštaje Saveta za borbu protiv korupcije, kao izveštaja eksperata EU, koji su svoje mišljenje zasnovali na činjenici da Pravosudna akademija nije dostigla odgovarajući kapacitet da "prizvede" fukcionere pravosuđa.

- Da podsetimo, u Srbiji nije bilo izbora za sudije osnovnih sudova jako dugo, upravo iz tehničkih razloga, tako da još jedna blokada pravosuđa, građanima Srbije, nije potrebna. Bojimo se da iza ovakvih brzopletih postupaka, ipak ne stoji najbolja namera da se pravosudni sistem učini efikasnijim - precizira se u saopštenju.

USTP još jednom podseća, da je radna grupa VSS, koja je radila na nacrtu Pravilnika, obuhvatila veliki broj predstavnika struke, uključujući i predstavnika Alumni kluba PA, te da je usvajanju Pravilnika u VSS prethodila ozbiljna i široka javna rasprava, u kojoj su svi bili slobodni da iznesu primedbe na njegov nacrt pre usvajanja.

Izvor: Vebsajt Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika, 22.12.2017.
Naslov: Redakcija