Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRVO OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU: Tokom 2016. godine primenom načela oportuniteta uplaćeno je 65 miliona dinara na račun Vlade RS


Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, primenom oportuniteta tokom ove godine, uplatilo je 65 miliona dinara na račun Vlade Republike Srbije, od oko 120 miliona koliko je 2016. godine okrivljenima koji su pristali na primenu ovog instituta naloženo da uplate na račun Vlade. Ta sredstva, kao i sredstva koja su primenom oportuniteta prikupila sva ostala tužilaštava u Srbiji, komisija Ministarstva pravde na javnim konkursima dodeljuje isključivo u humanitarne svrhe.

Iza termina oportunitet krije se, zapravo, činjenica da ako tuženi plati određenu svotu novca, tužilac odustaje od krivičnog gonjenja, a samim tim ništa ne ulazi u kaznenu evidenciju okrivljenog. Reč je o krivičnim delima za koja je predviđena novčana ili kazna do tri godine zatvora.

Ovaj podatak samo je jedan u nizu uspešnih rezultata koje je Prvo tužilaštvo, inače najveće osnovno javno tužilaštvo u Srbiji, ali i u regionu, ostvarilo u godini koja je na izmaku. Ljubivoje Đorđević, koji se na čelu ove institucije nalazi poslednjih sedam godina, ističe da je zahvaljujući svim zaposlenima postignuto sve ono što je predviđeno programom i planom rada.

- Tokom ove godine krivično odeljenje primilo je oko 16.000 novih predmeta protiv poznatih izvršilaca, dok je u odeljenje privrednih prestupa protiv pravnih i odgovornih lica pristiglo oko šest hiljada predmeta manje - kaže Đorđević, dodajući da je u radu bilo i oko 20.000 starih predmeta. - Zaključno sa 21.12.2016. godine, krivično odeljenje je rešilo oko 15.000 predmeta, od čega je oko 10.000 njih posle detaljnih provera odbačeno, jer nije bilo osnova za pokretanje postupka. U slučajevima gde su prikupljeni dokazi, 35 odsto je rešeno tako što su podignute optužnice, dok je ostatak okončan nagodbom sa okrivljenima.

Đorđević ističe da je primenom oportuniteta rešeno 2.100 predmeta, dok je sa više od 950 okrivljenih zaključen sporazum o priznanju krivice. Ističe da od 2010. godine konstantno raste broj rešenih predmeta na ovaj način, podsećajući da je prošle godine ta cifra bila oko 600.

- Ne treba zanemariti ni broj osoba kojima je naložen društveno-koristan rad, kao i one prema kojima je primenjen psihosocijalni tretman i lečenje, odnosno odvikavanje od alkoholizma i opojnih droga - kaže Đorđević. - Pored toga, moram da istaknem i dobru saradnju Tužilaštva sa Prvim osnovnim sudom koja je rezultirala prepolovljenim brojem predmeta starijih od deset godina, kojih je na početku godine bilo 28.

U maju ove godine u Prvom tužilaštvu počela je da radi Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka, koja kao takva postoji samo u još nekoliko tužilaštava u Srbiji. Za rad Službe nadležna su dva zamenika tužioca, dva pomoćnika i referent, koji su prošli obuke o veštinama komunikacija i koji sarađuju sa Viktimološkim društvom i drugim relevantnim organizacijama koje pružaju podršku oštećenima.

- U okviru krivičnog odeljenja pre dve godine formirana su, pored odeljenja za opšti kriminal, još dva odeljenja i to odeljenje za postupanje u predmetima sa koruptivnim elementom i odeljenje za borbu protiv nasilja u porodici - ističe Đorđević. - Ova odeljenja beleže odlične rezultate, zahvaljujući tome što se zamenici specijalizuju i što su u stalnoj komunikaciji sa zaposlenima u policiji, Poreskoj upravi, centrima za socijalni rad, a u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu postoji i istražno odeljenje koje sprovodi dokazne radnje.

Nedovoljan broj kabineta i ostalog prostornog kapaciteta rešen je preseljenjem Tužilaštva, koje na sadašnjoj adresi ima mnogo veći broj kabineta nego u "Palati pravde", dok je izborom novih zamenika popunjena sistematizacija ovih mesta, te se sada tužilaštvo suočava sa problemom nedovoljnog broja zaposlenih u administraciji u odnosu na broj zamenika. Sadašnji broj referenata i pre svega zapisničara, nije dovoljan - napominje Đorđević.

Izvor: Vebsajt Novosti, N. Bijelić, 22.12.2016.
Naslov: Redakcija