Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

INICIJATIVA ZA IZMENE ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: Studenti predlažu produžetak roka od godinu dana za završetak studija za studente generacija 2014/2015. i 2015/2016., kao i da se svim generacijama studenata koje ostvare najmanje 48 ESPB u toj školskoj godini, omogući finansiranje iz budžeta


Delegacija studenata Univerziteta u Beogradu je, 23. decembra 2016. godine u Narodnoj skupštini Republike Srbije, predstavnicima parlamentarnog Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo iznela predloge iznela predloge za izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - autentično tumačenje, 68/2015 i 87/2016).

Članovi studenske delegacije su predložili izmene Zakona koje se, između ostalog, odnose na produžetak roka od godinu dana za završetak studija za studente generacija 2014/2015. i 2015/2016., kao i da se svim generacijama studenata koje ostvare najmanje 48 ESPB u toj školskoj godini, omogući finansiranje iz budžeta.

Takođe, predložili su i izmene koje se odnose na veće prisustvo predstavnika studentskih organizacija u organima odlučivanja visokoškolskih ustanova, na aktivno učešće u razmatranju reforme studijskih programa, analizu efikasnosti studiranja, kao i na utvrđivanje broja ESPB bodova.

Delegaciju studenata predstavljali su predsednik Studentskog parlamenta Bojan Milenković, predstavnik studenata u Senatu univerziteta Pavle Nastić i potpredsednik Studentskog parlamenta za međunarodne odnose Dušan Lazić.

Oni su najavili osnivanje udruženja studenata u Čačku kao i organizovanje humanitarnog regionalnog studentskog festivala koji će okupiti studente svih univerziteta u Srbiji i regionu.

Zamenik predsednika Odbora, Ljubiša Stojmirović, rekao je da postoji volja da se položaj studenata na svim univerzitetima u Srbiji popravi.

Komentarišući predloge koje su članovi delegacije izneli, Stojmirović je zaključio da u skladu sa funkcijama koje obavljaju, treba da se zalažu za uspostavljanje čvršće saradnje sa visokoškolskim ustanovama, koja će isključivo biti u interesu studenata.

Izvor: Vebsajt Novosti, 23.12.2016.
Naslov: Redakcija