Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA: Zadužbinski stanovi ne mogu da budu predmet prodaje dok su postupci pred Agencijom za restituciju u toku, bez obzira na stara ili nova zakonska rešenja


Nijedan zadužbinski stan ne može da bude prodat dok su postupci pred Agencijom za restituciju u toku, bez obzira na stara ili nova zakonska rešenja, kaže direktor te Agencije Strahinja Sekulić.

Povodom najava da bi novi Zakon o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016) mogao da znači i da će Beogradski univerzitet (BU) možda ostati bez stotinak svojih stanova, Sekulić kaže da se do daljnjeg njima ništa neće desiti.

- Neko je ostavio zadužbinske stanove ne da bi se rasprodavali, niti ih je ostavio naslednicima, nego da bi se koristili u druge svrhe, pre svega humanitarne i obrazovne. To je stav Agencije - kaže Sekulić.

Kako navodi, u toku je izmena Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 108/2013, 142/2014 i 88/2015 - odluka US), u okviru kojih Agencija traži rešenje upravo za ove stanove. Jedna mogućnost je, kaže on, da se u okviru tih izmena nađe rešenje za univerzitetske zadužbine, u okviru čega bi zadužbinskih stanovi bili vraćani Beogradskom univerzitetu.

- Druga opcija je donošenje posebnog zakona koji bi omogućio da se korišćenje te imovine posebno reguliše, u smislu da su to stanovi u javnoj svojini, a da sredstva od njihovog korišćenja pripadnu BU - priča on.

Sa druge strane predstavnici BU kažu da zakupci stanova koji su pripadali univerzitetskim zadužbinama, a kojima je Agencija za restituciju pravosnažno odbila zahtev za vraćanje imovine, nakon usvajanja Zakona o stanovanju i održavanju zgrada stiču pravo da ih otkupe.

Na ovaj način, BU bi mogao da ostane bez brojnih stanova svojih zadužbina, kako onih koje su sredinom devedesetih godina prošlog veka uspele da obnove rad, tako i onih koje to nisu.

Kako objašnjava prorektor BU, Živan Lazović, to predviđa član 150 Zakona o stanovanju i održavanju zgrada kojim je predviđeno da zakupci stanova na neodređeno vreme koji su pripadali zadužbinama, a kojima je u postupku pred Agencijom za restituciju odbijen zahtev za vraćanje imovine, imaju pravo da ih otkupe ako rešenja Agencije postanu pravosnažna.

U Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koje je nadležno za Zakon o stanovanju i održavanju zgrada, kažu da se član 150, na koga se poziva BU, odnosi na sve stanove za koje se utvrdi da nisu zadužbinski.

Sa druge strane, ako se utvrdi da je stan zadužbinski, svi zaštićeni stanari se iseljavaju, a stan vraća zadužbini.

- O svojini nad stanom odlučuje Agencija za restituciju, i tamo gde utvrdi da on nije zadužbinski, to znači da je stan u javnoj svojini. Zakon o stanovanju i održavanju zgrada ne odlučuje o tome čiji je stan, već reguliše njegov status ako se utvrdi da on ne pripada zadužbini - kažu u Ministarstvu.

ZAKON O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016)

Prava i obaveze pri korišćenju stana u javnoj svojini

Član 149.

Lica iz člana 140. stav 1. ovog zakona koriste stan u koji su preseljena po pravu zakupa stana u javnoj svojini, o čemu se zaključuje ugovor, i imaju pravo da kupovinom steknu pravo svojine nad tim stanom u skladu sa odredbama čl. 16–26. Zakona o stanovanju ("Službeni glasnik RS", br. 50/92, 76/92, 84/92 – ispravka, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 – ispravka, 48/94, 44/95 – dr. zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05 – dr. zakon i 99/11).

Lica iz stava 1. ovog člana imaju obavezu da učestvuju u troškovima upravljanja i redovnog održavanja i hitnih intervencija u zgradi u kojoj se nalazi stan, u skladu sa ovim zakonom, a za korišćenje stana plaćaju zakupninu koja se obračunava množenjem vrednosti stana za koju se plaća porez na imovinu (poreska osnovica) za tekuću godinu sa koeficijentom 0,00242, koju obračunava nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Pravo na stanu zadužbine koji je u postupku vraćanja oduzete imovine pred Agencijom za restituciju

Član 150.

Zakupac stana na neodređeno vreme koji je pripadao zadužbini kojoj je u postupku pred Agencijom za restituciju pravosnažno odbijen zahtev za vraćanje imovine tj. vlasništva nad tim stanom ima pravo da kupovinom stekne pravo svojine nad tim stanom u skladu sa članom 149. stav 1. ovog zakona.

Izvor: Vebsajt Blic, Lana Gedošević, 23.12.2016.
Naslov: Redakcija